ببینید| موانع سلوک الی الله در بیان آیت الله فروغی

لیست
  • موانع سلوک الی الله در بیان آیت الله فروغی
دانلود سخنرانی کوتاه و معرفتی آیت الله علی فروغی حفظه الله در مورد «موانع سلوک الی الله»

ببینید| موانع سلوک الی الله در بیان آیت الله فروغی

در این بخش، کلیپ سخنرانی کوتاه معرفتی آیت الله حاج علی فروغی حفظه الله را با موضوع «موانع سلوک الی الله» به مدت 1 دقیقه به اشتراک گذاشته ایم. با ضیاءالصالحین همراه باشید.

ببینید| موانع سلوک الی الله در بیان آیت الله فروغی

موانع سلوک الی الله:

فرزندم مراقب باش از چهار چیزی که رهزن هست نمیذاره آدم پیش بره:

کثرة الکلام، کثرة منام، کثرة الطعام، کثرة مجالس مع الانام

پرخواب نباش، پرحرف نباش، پرخور نباش، هی با اون نشستن هی با این نشستن با این مردم، نه... رفیق خوب انتخاب بکن ...

ببینید| موانع سلوک الی الله در بیان آیت الله فروغی

جهت دسترسی بیشتر به کلیپ های سخنرانی آیت الله فروغی کلیک کنید

ببینید| موانع سلوک الی الله در بیان آیت الله فروغی

Share