ضیاءالصالحین کلیپ تصویری/فتنه سبز2 | ضیاءالصالحین

کلیپ تصویری/فتنه سبز2

کلیپ تصویری/فتنه سبز2

این کلیپ تصویری به بیانات مقام معظم رهبری به نقش  فتنه گران در تلخ کردن شیرینی انتخابات 88 اشاره دارد.

Share