کلیپ تصویری/فتنه سبز۲

لیست

کلیپ تصویری/فتنه سبز۲

این کلیپ تصویری به بیانات مقام معظم رهبری به نقش  فتنه گران در تلخ کردن شیرینی انتخابات ۸۸ اشاره دارد.

Share