ببینید | اوصاف قیامت - حجت الاسلام ماندگاری

دریافت ویدئو
دانلود فایلاندازه
فایل ویژگی های روز قیامت - حجت الاسلام ماندگاری72.27 مگابایت
موضوع: 
بیانات حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری با موضوع "اوصاف و ویژگی های روز قیامت"

ببینید | اوصاف قیامت - حجت الاسلام ماندگاری

در این بخش از ضیاءالصالحین، بیانات گهربار حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری را با موضوع "اوصاف قیامت" به مدت 29 دقیقه مشاهده می فرمایید.

ببینید | ویژگی های روز قیامت - حجت الاسلام ماندگاری

جهت دسترسی به مجموعه بیانات حجت الاسلام ماندگاری کلیک کنید.

Share