معرفت حسینی | راههای کسب معرفت به امام‌ - علامه مصباح یزدی (ره) (فیلم، صوت، متن)

دریافت ویدئو
دانلود فایلاندازه
فایل معرفت حسینی | راههای کسب معرفت به امام‌37.77 مگابایت
جلسه پنجم مجموعه «معرفت حسینی» آیت الله مصباح یزدی (ره) با موضوع "راههای کسب معرفت به امام‌"

معرفت حسینی | راههای کسب معرفت به امام‌ - علامه مصباح یزدی (ره) (فیلم، صوت، متن)

در این بخش از ضیاءالصالحین، جلسه چهارم مجموعه «معرفت حسینی» آیت الله مصباح یزدی (ره) را با موضوع "راههای کسب معرفت به امام‌" به مدت 31 دقیقه مشاهده می فرمایید.

معرفت حسینی | راههای کسب معرفت به امام‌ - علامه مصباح یزدی (ره) (فیلم، صوت، متن)

گزیده بیانات حضرت آ‌یت‌ الله مصباح یزدی در جلسه پنجم مجموعه معرفت حسینی :

معرفت امام علیه السلام فوائد فوق العاده ای دارد که تصور برخی از آن فوائد برای ما به درستی میسر نیست. این معرفت را می توان به دو دسته تقسیم کرد.

یک دسته (دسته اول): معرفتی است که به مقام تشریعی امام مربوط است و اثر آن وجوب اطاعت از امام و حرمت مخالفت با امام است و کسب چنین معرفتی تا این اندازه واجب است. اگر چنین معرفتی را نداشته باشیم، به راحتی در دامن گناه و معصیت و ترک واجب می افتیم علاوه بر اینکه در روایات مختلف داریم که اگر کسی چنین معرفتی را نداشته باشد، هیچ عبادتی از او پذیرفته نمی شود. بهترین راه برای کسب این معرفت بیان خود پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم هست. وقتی حضرت کسانی را که اطاعت آنها واجب هست معرفی می فرمایند، همین کافی است برای اینکه ما همان مقامی را که برای رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم منهای وحی برای آنها قائل باشیم.

یک دسته دیگر (دسته دوم): از معرفت، معرفتی است که مربوط به مقام تکوینی امام است که حتی معرفت ذهنی چنین معرفتی یکی از ارکان دین و از واجبات نیست.
  

Share