معرفت حسینی | معرفت و محبت، مقدمه اطاعت - علامه مصباح یزدی (ره) (فیلم، صوت، متن)

دریافت ویدئو
دانلود فایلاندازه
فایل معرفت و محبت، مقدمه اطاعت32.78 مگابایت
جلسه دهم مجموعه «معرفت حسینی» آیت الله مصباح یزدی (ره) با موضوع "معرفت و محبت، مقدمه اطاعت"

معرفت حسینی | معرفت و محبت، مقدمه اطاعت - علامه مصباح یزدی (ره) (فیلم، صوت، متن)

در این بخش از ضیاءالصالحین، جلسه دهم مجموعه «معرفت حسینی» آیت الله مصباح یزدی (ره) را با موضوع "معرفت و محبت، مقدمه اطاعت" به مدت 27 دقیقه مشاهده می فرمایید.

معرفت حسینی | معرفت و محبت، مقدمه اطاعت - علامه مصباح یزدی (ره) (فیلم، صوت، متن)

گزیده بیانات حضرت آ‌یت‌ الله مصباح یزدی در جلسه دهم مجموعه معرفت حسینی :

کسی که طالب سعادت ابدی هست هم باید کسی مثل پیغمبر و امام معصوم را بشناسد که او را راهنمایی کند و هم باید انگیزه قوی برای اطاعت از او داشته باشد که مانع انجام آن عمل صحیح و مقرب الی الله نشود. حالا فرض این است که کسی هم نسبت به به امام معرفت دارد و هم محبت دارد اما عالما عامدا معصیت و گناه نیز انجام می دهد؛ چرا کسی که چنین معرفت و انگیزه ای دارد عمل صالح انجام نمی دهد و راه سعادت را نمی رود؟ اینجا باید آن معرفتی که دخالت در سعادت دارد را معنا کنیم. این نوع معرفت معرفتی به معنای شناخت امام معصومِ واجب الاطاعه است نه اینکه نام امام چیست و پدر امام چه کسی است و کجا متولد شده است و...

اگر معرفت ضعیف باشد، هیچ تاثیری در عمل صحیح نخواهد داشت. مراتب معرفت در شناخت امام عَقلا صدق می کند اما عرفا چنین صدقی ندارد؛ مثلا کسی در مدرسه فقط نام امام و اینکه امام چندمین است را می داند اما نسبت به مرتبه و وظایفی که نسبت به آنها باید انجام دهد معرفتی ندارد.
  

Share