خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 77

دانلود هفتاد و هفتمین قسمت از سلسله مباحث خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 77

در این بخش از ضیاءالصالحین، قسمت هفتاد و هفتم از سلسله مباحث خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی را با علاقه مندان به اشتراک می گذاریم.

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 77

مسیر بهشت و دوزخ هر انسان،
مخصوص مختصات خود اوست
خودتان را با دیگران مقایسه نکنید.

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 77

 ❖   جهنمّ، یک سرزمین پر از آتش نیست
        گاهی یک مراسم معنوی، یا یک محیط معنوی مثل حرم، برای شما جهنّم است و برای شخص دیگر، تمام بهشت ...

       گاهی شما در همان خانه ای، تا تهِ جهنم سقوط می کنید که؛ همسرتان بهشتی شده است!

 ⫸ راه بهشت و جهنم هر کس، با بقیه فرق می کند؛ مختصات خودتان را بشناسید و مسیر بهشت تان را پیدا کنید ! 

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 21 / نیاز به رهبری معصوم

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید.

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید.

Share