آیت الله کمیلی خراسانی | سیر و سلوک اویسی

دریافت ویدئو
دانلود فایلاندازه
فایل سیر و سلوک اویسی چیست؟10.36 مگابایت
موضوع: 
بیانات ارزشمند آیت الله کمیلی خراسانی درباره ی "سیر و سلوک اویسی"

آیت الله کمیلی خراسانی | سیر و سلوک اویسی

در این بخش از ضیاءالصالحین، بیانات ارزشمند آیت الله کمیلی خراسانی را با موضوع «سیر و سلوک اویسی» به مدت پنج دقیقه مشاهده می فرمایید.

سیر و سلوک اویسی چیست؟ | آیت الله خراسانی

جهت دسترسی به مجموعه بیانات آیت الله کمیلی خراسانی کلیک کنید.

Share