راز مقام خلیفة اللهی انسان - آیت الله مصباح یزدی (ره)

موضوع: 
دانلود بیانات ارزشمند آیت الله مصباح یزدی (ره) با عنوان "راز مقام خلیفة اللهی انسان"

راز مقام خلیفة اللهی انسان - آیت الله مصباح یزدی (ره)

در این بخش از ضیاءالصالحین، بیانات ارزشمند آیت الله مصباح یزدی(ره) را با عنوان "راز مقام خلیفة اللهی انسان" می شنوید. 

راز مقام خلیفة اللهی انسان - آیت الله مصباح یزدی (ره)

جهت دسترسی بیشتر به سخنرانی های آیت الله مصباح یزدی (ره) کلیک کنید.

 

Share