غذای با برکت

عسل

پیامبر اکرم(ص):
خداوند عزّوجل برکت را در عسل قرار داده است.

 

منبع: مکارم الاخلاق حدیث 1173.

Share