ضیاءالصالحین همسایه داری خانواده فاطمی | ضیاءالصالحین

همسایه داری خانواده فاطمی

سید حسین سیدی
سبک زندگی فاطمی

بسم الله الرحمن الرحیم
کمتر عاقلیست که به نقش همسایه در سرنوشت انسان معترف نباشد. در دین ما نسبت به نیکی به همسایه (که اثرات مثبت آن دیر یا زود به انسان می رسد) تأکید شده است.
حضرت زهرا (سلام الله علیها) دعای برای  همسایگان را بر دعا برای خود ترجیح می داد و می فرمود: «الْجَارَ ثُمَ‏ الدَّار[1] اول دعا برای همسایگان و بعدا برای خود.»
خدا نکند ما که خود را پیرو بانوی دو عالم می دانیم؛ رفتار نامناسبی با همسایگان داشته باشیم.
خدا نکند که مجلس مهمانی و جشن ما پر زرق و برق باشد؛ اما همسایه ما به نان شب محتاج باشد.
خدا نکند...
همانگونه که ما دوست نداریم همسایه ای اسباب مزاحمت ما را فراهم کند و از حال ما غافل باشد؛ باید ما هم نسبت به همسایگان اینگونه دیدی داشته باشیم.

 

پی نوشت:
1ــ علل الشرائع،ج‏1، ص182

Share