ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

همسایه داری

حقوق همسایه

پيامبر خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) درباره حقوق همسايه فرمودند:

همسایه داری اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم
در فرهنگ دینی ما بر روی حقوق همسایه خیلی تاکید شده است. بدون شک این تاکید اسلام، در زمانهایی مثل ماه رمضان موکدتر می شود.

سبک زندگی فاطمی

بسم الله الرحمن الرحیم

همسایه

یکی از آداب معاشرت، معاشرت صحیح و برخورد خوب با همسایگان است. این صفت پسندیده گویای بارعواطف، انسانی و اسلامی نیز است.