صوت/ توصیه به دولت جهت پیگیری مسئله فضای مجازی - امام خامنه ای

امام خامنه ای:
دولت باید مسئله فضای مجازی را با جدیت پیگیری کند...

 

بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت(۱۳۹۵/۰۶/۰۳)

Share