کمک به نیازمندان در سال نو

سید حسین سیدی
کمک به نیازمندان

یادش بخیر نوروزهای قدیمی تر، با دوستان به بازیهای سنتی مشغول شده و در شادی هم شریک می شدیم؛ البته همانطور که در شادی هم شریک می شدیم در غمهای هم شریک می شدیم.
قدیمها همه جوره حال و هوای هم را داشتند...
جشن نیکوکاری یکی از بهترین سنتهاییست که درآستانه هرسال جدید، برگزار شده و در پی برآوردن نیازهای نیازمندان است.

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «مَنْ كانَ فی حاجَةِ أخیهِ الْمؤمِنِ المسلِمِ كانَ اللهُ فی حاجَتِهِ ما كانَ فی حاجَةِ أخیهِ.»[1]
كسی كه در فكر برآوردن نیاز برادر مؤمن مسلمان خود باشد تا زمانی كه در فكر نیاز او هست، خداوند نیز در (فکر) نیاز وی باشد (نیازش را بر طرف می کند).
خدا نکند که ما بهترین لباسها را پوشیده و بهترین تنقلات را صرف کنیم؛ ولی همسایه یا فامیل ما در وضعیت خوبی نباشد و ما فقط به دعا کردن برای مسلمانان بسنده کنیم.
 

پی نوشت:
1ــ امالی شیخ طوسی، ص97.

 

Share