ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

کمک به نیازمندان

کمک-به-سیل-زدگان-

پیرو امام حسین علیه السلام! وظیفه ات را دریاب

حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : نیازمند فرستاده خداوند است
سخنران : حجت الاسلام حبیب الله فرحزاد

کمک به فقرا

امام على علیه السلام:
خوراك را باديگرى بخورو بر اين كار بخيل مباش،
روزى هيچ كس راتو نمیدهى، امّاخدا با این کارمزد فراوان به تو میدهد.

​رفع اندوه مومن

امام رضا (علیه السلام):مَن فَرَّجَ عَن مُؤمِنٍ فَرَّجَ اللَّهُ عَن قَلبِهِ يَومَ القِيامَةِ؛

کمال خوبی

امام على عليه السلام: إكمالُ المَعروفِ أحسَنُ مِنِ ابتِدائهِ؛
به كمال رساندن خوبى، نيكوتر از آغاز كردن آن است.

صدقه دادن

ماه مبارک رمضان، ماه دستگیری از مستمندان، فقیران و درماندگان است.