دید و بازدید نوروزی با چاشنی معرفت دینی

سید حسین سیدی
دید و بازدید نوروزی

یکی از سنتهای خیلی خوب در ایام نوروز، دید و بازدید و صله رحم است.
پیامبراسلام می فرماید: «إِنْ قَدَرْتُمْ كُلَّ يَوْمٍ يَعْنِي تَهَادَوْا وَ تَوَاصَلُوا فِي اللَّهِ»[۱] 
اگر می توانید هر روز را نوروز کنید؛ یعنی در راه خدا به یکدیگر هدیه بدهید و با یکدیگر پیوند داشته باشید.
کمتر عاقلی در اثرات مثبت صله رحم شک می کند؛ اما برای ما که مسلمانیم باید بیشتر به جنبه های اسلامی آن توجه کنیم.
پیامبر اسلام، یکی از اموری را که خدا به اوسفارش کرده، رابطه با خویشاوندانی می داند که با انسان قطع رابطه کرده اند.[۲]

پیام حدیث این است که هنر آن نیست تنها با خویشاوندانی که برایمان منفعت دارند؛ رابطه داشته باشیم؛ بلکه هنر آنست با خویشاوندانی که با انسان سرناسازگاری دارند؛ هم رابطه داشته باشیم.
نوروز فرصت مناسبی برای صله رحم و آشتی کنان و زدودن کینه ها از قلبهاست.

 

پی نوشت:
۱ــ دعائم الإسلام، ج۲، ص۳۲۶
۲ــ الاصول الستة عشر(ط-دارالشبستری) ص۷۵.

Share