در نوروز، برادر شیطان نشویم

سید حسین سیدی
اسراف و تبذیر

اسراف در هر کاری بد و ناپسند است؛ مخصوصاً اگر مواد غذایی باشد و باز هم مخصوصاً اگر در ایام نوروز باشد؛ زیرا در این ایام، مهمانی ها زیاد، و طبعاً مقادیر زیادی مواد غذایی صرف می شود و متأسفانه اسراف هم زیاد است.
دیگر مد شده است که در مهمانی ها و مجالس، سفره یکبار مصرف استفاده می شود و بعد از صرف غذا آن را جمع کرده و دور می ریزند. در ایام نوروز، درخانه ها ومسافرت های نوروزی، نیز از این سفره ها بسیار انداخته می شود. باید مواظب باشیم که نکند بی توجه به وجود نان در سفره آن را...
«إِنَّ الْمُبَذِّرينَ كانُوا إِخْوانَ  الشَّياطينِ  وَ كانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً»[اسراء/۲۷]
خدا می فرماید:
بى ترديد اسراف كنندگان و ولخرجان، برادران شياطینند ، و شيطان همواره نسبت به پروردگارش بسيار ناسپاس است.
شاید خیلی از چیزها را به بهانه عید، رعایت نکنیم و بی خیالش شویم؛ ولی نان را دیگر نمی شود بی خیال شد.

Share