تکیه براسلامی بودن اقتصاد

سید حسین سیدی
اقتصاد مقاومتی

رهبر انقلاب، اولویت اول کشور را بحث اقتصادی دانستند[1] شکی نیست که آن اقتصادی برای کشور اسلامی اولویت دارد که اسلامی باشد؛ یعنی حلال و حرام الهی در آن لحاظ شود.
 امام علی (علیه السلام) می فرماید: «الْعَمَلَ الْعَمَلَ ثُمَّ النِّهَايَةَ النِّهَايَةَ وَ الِاسْتِقَامَةَ الِاسْتِقَامَةَ ثُمَّ الصَّبْرَ الصَّبْرَ وَ الْوَرَعَ الْوَرَعَ إِنَّ لَكُمْ نِهَايَةً فَانْتَهُوا إِلَى نِهَايَتِكُم»[2]
کار کنید و آن را به پایانش رسانید و در آن پایداری کنید؛ آن گاه شکیبایی ورزید و پارسا باشید.

در این حدیث هم بر کار کردن و زحمت کشیدن (در هر زمینه از جمله اقتصادی) تأکید شده است (العمل العمل) و هم بر حرام و حلال الهی (الورع الورع)
همانگونه که عدم اشتغال، تبعات منفی دارد؛ اشتغال داشتن بدن توجه به حلال و حرام دین، نیز تبعات خاص خود را دارد (زد و بند اقتصادی، رشوه گرفتن و...)

 

پی نوشت:
1ــ سخنان رهبری در جمع زائران رضوی در1/1/96
2ـ نهج البلاغة (للصبحي صالح)، ص252.

Share