گام نهم: تدوین فهرست منابع مقاله

مقاله نویسی
مقاله نویسی

گام نهم: تدوین فهرست منابع مقاله

بعد از نوشتن متن مقاله، حالا بایستی فهرست منابع مقاله را تهیه کنیم. این کار معمولا وقت گیر است چونکه بایستی دقیقا مشخصات منابع مورد استفاده در متن را در انتهای مقاله به ترتیب مناسب بیاوریم. اما دست نگه دارید. برای اینکه دوباره کاری نکنید، اول بهتر است که نگاه کنید به مجله مورد نظرتان که می خواهید مقاله را برای آن ارسال کنید و ببینید که چه استانداردی را برای نگارش فهرست منابع معرفی کرده است. مثلا استاندارد APA یک استاندارد شناخته شده و رایج است. مثلا یک مقاله در استاندارد APA(نسخه ۶ ) به شکل زیر بایستی مرجع دهی شود:
Baumard, P., & Starbuck, W. H. (2005). Learning from failures: Why it may not happen.Long Range Planning, 38(3), 281-298.
بعضی از مجلات استاندارد خاص خودشان را دارند. اما یک توصیه دیگر که حسابی کار شما را راحت تر می کند، استفاده از نرم افزارهای ارجاع دهی مانند  RefWorks یا EndNote است. 

Share