سبک رفرنس دهی APA با مثال های کاربردی

مقاله نویسی
سبک رفرنس دهی

سبک رفرنس دهی APA با مثال های کاربردی

یکی از شیوه های رسمی و معروف ارجاع درون متن و منبع نویسی در متون علمی، شیوه انجمن روان شناسان آمریکا است که از سوی بسیاری از مجلات و انجمن های علمی مورد قبول واقع شده است. راهنمای این شیوه کتابی در حدود ۱۰۰۰ صفحه است ولی مهمترین اصول آن را شما می توانید در ادامه مشاهده کنید. روش شيکاگو نيز يکي ديگر از روش‌هاي نوشتن فهرست منابع است. در منبع نویسی متون علمی به نکات زیر باید توجه کرد:
– شاید مهم نباشد با چه شیوه ای منبع نویسی می کنید، آنچه اهمیت دارد این است که باید یک شیوه توسط نویسنده انتخاب و در کل متن به طور صحیح و یکسان به کار رود؛
– در منبع نویسی باید اطلاعات به میزانی ارائه گردد که خواننده بتواند منبع مورد استفاده ی نویسنده رابه راحتی پیدا نماید؛
– ارجاع درون متن به شکلی باشد که مشخص شود آیا متن نقل قول مستقیم است (رونویسی) یا نقل قول غیر مستقیم یا اقتباس است (انشاء از نویسنده ولی ایده از شخص دیگر است)؛
– اگر نوشته سفارشی است باید مقررات اعلام شده توسط سفارش دهنده رعایت شود.
چرا توصیه می شود در منبع نویسی یا ارجاع درون متن از شیوهی APA استفاده شود:
o توسط انجمن روان شناسان آمریکا (APA) معرفی شده است؛
o مورد قبول بسیاری از مجله ها و انجمن های علمی معتبر بین المللی است؛
o به طور مداوم مورد بازنگری قرار می گیرد؛
o با بسیاری از نرم افزارهای مدیریت منابع علمی مانند EndNote سازگار است؛
o توسط بسیاری از پایگاه های اطلاعات علمی مورد قبول واقع شده و در موقع جستجوی اطلاعات می توان اطلاعات را بر اساس آن دریافت کرد.
برای هر مرجع علمی که در نوشته علمی خود ایجاد می کنیم دو بار هر مرجع یا استناد می آید:
• یکبار داخل متن با توضیحات مختصر.
• یک بار در انتهای نوشته و در قسمت لیست منابع و مراجع که با جزئیات کامل می آید. ليست منابع بعد از متن مقاله، ولي پيش از ضمائم آن، به صورت الفباي مرتب شده و درج مي‌شود.
در زیر تمامی موارد شرح داده شده است.
فهرست منابع
برای سهولت در نگارش “انجمن روانشناسی آمریکا” یا American psychological associations یا APA یکی از مرسوم ترین شیوه ی مأخذنویسی در جهان به شمار می رود. در این روش فهرست منابع فارسی و لاتین باید به طور جداگانه ارائه شود. معمولا فهرست منابع بر اساس حروف الفبا ارائه می شوند.
برای مثال درداخل متن اگر صحبتی را از کتاب آقای فرهنگی بنویسیم باید منبع ذکر شود وابتدا آن مطلب را آورده و در انتهای آن باید به صورت زیر قرار دهیم:
…………(فرهنگی، ۱۳۷۳، ص ۲۱).
و سپس در قسمت منابع و مأخذ به صورت زیر می آوریم:
فرهنگی، علی اکبر. ۱۳۷۳٫ ارتباطات انسانی، جلد اول. تهران: انتشارات تهران تایمز.
موارد مختلف در استناد
۱٫ یک اثر دارای یک مؤلف: وقتی یک اثر متعلق به یک مؤلف باشد، نام خانوادگی آن اثر و سال اتشار اثر را ذکر نمایید. نام خانوادگی بدون القاب، خانم، آقا، دکتر، مهنئس، پروفسور و غیره بیاید. مثلا: “در پژوهش خجسته (۱۳۷۰) چنین نتایجی به دست نیامد”.
۲٫ یک اثر دارای دو مؤلف: در چنین مواردی نام دو مؤلف و تاریخ انتشار اثر را ذکر کنید. مثل یافته های دانا و حسینی(۱۳۶۵) حاکی از این است.
۳٫ یک اثر دارای سه تا پنج مؤلف: در این موارد برای اولین بار نام تمامی مؤلفین را میاورید اما در اشارات بعدی به این اثر، تنها نام خانوادگی اولین مؤلف را ذکر نمایید و به دنبال آن “و همکاران” را هم بنویسید. مثال: “محمدی، ارجمندی، شکیبا، اسلامی و صاذقی(۱۳۷۰)…” برای بار اول و از بار دوم به بعد بنویسید: “محمدی و همکاران(۱۳۷۰)…”
۴٫ یک اثر دارای بیش از پنج مؤلف: بنویسید: “رضوی و همکاران(۱۳۷۰)…”
۵٫ آثاری که به نام سازمان ها یا نهادها به چاپ می رسند: مثل: گزارشی که به تازگی انتشار یافته است(نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران – ۱۳۷۴)
۶٫ آثاری که نام خانوادگی مؤلفان آن ها یکسان است: نمونه ی زیر: “احمد نیک خواه (۱۳۶۶) جمشید نیک خواه (۱۳۷۲) در نتایج….”.
۷٫ دویا چند اثر در داخل یک پرانتز مثل: “پژوهش والاس(۱۹۸۰، ۱۹۸۸، ۱۹۹۰، ۱۹۹۵)”.
۸٫ دویاچند اثر یک مؤلف یا مؤلفان واحد در یک سال. مثال: “مطالعات انجام شده در این باره(احمدی، ۱۳۶۵ الف، ۱۳۶۵ب، جمشیدی و حسنی، ۱۳۷۰الف، ۱۳۷۰ب، ۱۳۷۰پ).”
۹٫ کتاب های بدون مؤلف مثل: “فلک ناز و خورشید آفرین و سرو وگل (۱۳۲۴)…”
۱۰٫ آثار ترجمه شده مثل: “اسکینر (۱۹۷۱)، ترجمه سیف (۱۳۷۰)”…
۱۱٫ ارتباط های شخصی مثلا: نامه ها، یادداشت ها، مکالمات تلفنی و نظایر این ها. به نمونه ی زیر توجه کنید:
۱۲٫ ژان پیاژه (ارتباط شخصی، ۲۸ ژانویه ۱۹۸۷)
۱۳٫ منابع دست دوم: باید به صورت زیر استفاده شود:
تعریف “ریس” از رفتار (به نقل از سیف، ۱۳۷۳، ص۵۳) به قرار زیر است: “هرر فعالیتی که ارگانیسم انجام دهد و به وسیله ی ارگانیسمی دیگر با یک ابزار اندازه گیری قابل مشاهده است”.
نقل قول مستقیم:
آنچه که گفته شد، مواردی بود برای استناد کردن به اندیشه ها یا مطالب کسانی دیگر که شما آن ها را مورد استفاده قرار می دهید. در استفاده از آثار دیگران، می توانید اندیشه ها و یافته های گوناگون علمی را با ذکر مأخذ، خلاصه، تحلیل، تفسیر و تبیین نمایید.
این کار راباید به زبان و بیان خودتان انجام دهید. هرگز نباید از روی آثار دیگران، چه فارسی و چه غیر فارسی، نسخه برداری کنید، مگر آنجا که لازم باشد یک تعریف، یک توضیح یا یک نکته ی مهم را بدون هیچ گونه دخل و تصرفی بازگو نمایید. به این عمل نقل قول مستقیم می گویند. در چنین مواردی به دو صورت زیر عمل می کنیم:
۱٫ نتایج پژوهش های انجام شده درباره ی ارزشیابی استادان توسط دانشجویان را می توان این گونه خلاصه کرد که ارزشیابی های دانشجویان بیش از آن که نشان دهنده ی تغییرات محتوا باشد، نشان دهنده ی تغییرات روش آموزش معلم یا طرز ارائه درس به وسیله ی او هستند (دور کن(۱۹۸۶). ص۷۷).
۲٫ دورکن (۱۹۸۶) نتایج پژوهش های انجام شده درباره ی ارزشیابی استادان توسط دانشجویان بیش از آن که نشان دهنده ی تغییرات محتوایی باشد، نشان دهنده ی تغییرات روش آموطش معلم یا طرز ارائه به وسیله ی او هستند (ص۷۷).
چگونگی تهیه ی فهرست مراجع:
در بخش مراجع، فهرست آثار و اسنادی که در متن پژوهش نامه به آن ها اشاره شده است، می آید. این فهرست به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی مؤلفان آثار، بدون ذکر شماره مرتب می شود و هر اثر تنها یک بار می آید. در ذکر هر اثر یا هر منبع چار دسته اطلاعات زیر لازم است که باید به دنبال هم بیایند.
۱٫ مؤلف یا مؤلفان.
۲٫ تاریخ انتشار اثر.
۳٫ عنوان اثر.
۴٫ اطلاعات مربوط به انتشار اثر مانند شهر، ایالت یا کشور، محل انتشاراثر،نام ناشر. چهار مورد فوق با نقطه از هم جدا می شوند. به نمونه های زیر توجه شود:
الف – کتاب:
یک کتاب دارای یک مؤلف مثل: علی آبادی، خدیجه، ۱۳۶۸٫ مقدمات تکنولوژی آموزشی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور. یا سیف علی اکبر ۱۳۶۸٫ روانشناسی پرورشی. روانشناسی یادگیری و آموزش (ویرایش سوم). تهران: آگاه.
۱٫ یک کتاب دارای دو مؤلف یا بیشتر مثل: احدی، حسن، بنی جمال، شکوه الساداتف ۱۳۷۱٫ روانشناسی رشد. مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک. تهران: بنیاد.
۲٫ کتاب هایی که به جای مؤلف با عنوان سازمان ها یا نهادها منتشر شده انذ مثل: مرکز اسناد و مدارک علمی، وزارت آموزش و پرورش ۱۳۶۲٫
۳٫ کگتاب هایی که به جای مؤلف، ویراستار دراند یا کتاب هایی که به صورت مجموعه مقالات یا مجموعه فصولی هستند که به وسیله ی افراد مختلف نشوته شده اما یک یا چن نفر آن ها را گردآوری کرده یا بر آن ها نظارت داشته اند. مثل: شفیع آبادی، عبدالله (گردآورنده). ۱۳۷۴٫مجموعه مقالات اولین سمینار راهنمایی و مشاوره، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
۴٫ فصلی از یک کتاب یا یک مقاله ای از یک مجموعه مقاله که به وسیله ی افراد مختلف نوشته شده اما مؤسسه یا فرد (افراد) معنی را گردآوری کرده و به چاپ رسانیده اند. مثل: آقازاده، احمد، ۱۳۷۴٫ بررسی ویژگی های نظام راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی در دو کشور ژاپن و انگلستان، عبدالله شفیع آبادی (گردآورنده) مجموعه مقالات اولین سمینار راهنمایی و مشاوره “ص۱۹۳-۱۷۳”. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
۵٫ کتاب هایی که مؤلف خاصی ندارد. مثل: فلک ناز و خورشید آفرین و سرو و گل(بدون ذکر تاریخ). تهران: کتاب فروشی محمذ حسن علمی.
۶٫ کتاب های ترجمه شده. مثل: هرگهان، بی آرو آلسون ام، اچ ۱۳۷۴٫ مقدمی ای بر نظریه های یادگیری (علی اکبر سیف، مترجم). تهران: دانا (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی ۱۹۹۳).
۷٫ جزوه و بروشور. مثل: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت آموزشی. اردیبهشت ۱۳۷۴٫ خلاصه مسائل تحصیلات تکمیلی در ایران: تنگناهاو راه حل ها(گزارش). تهران: مؤلف.
۸٫ دایرة المعارف ها و فرهنگ ها: مثل: مصاحب. غلام حسین (سرپرست)، ۱۳۴۵ دایرة المعارف فارسی. تهران: فرانکلین.
ب – رساله ها و پایان نامه ها:
الف) رساله دکتری مثل: رضابخش، حسین، ۱۳۷۳، بررسی انگیزش پیشرفت در یادگیری و آموزش و عوامل وابسته به آن در دانشجویان دانشگاه های دولتی. رسلاله دکتری چاپ نشده. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تحصیلات تکمیلی و تحقیقات عالی. تهران.
ب) کارشناسی ارشد مثل: گرجی، یوسف ۱۳۷۳٫ رابطه ی بین میزان محبوبیت اجتماعی استادان از نظر دانشجویان و نحوه ی ارزشیابی دانشجویان از فعالیت های آموزشی آنان. پایان نامه ی کارشناسی ارشد. چاپ نشده. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.
۹٫ کتاب هایی که حاوی مجموعه چکیده ها یا خلاصه های مقالات هستند. مثل: سیف علی اکبر، آذر، ۱۳۷۴٫ روش های جدید آموزش برای ایجاد توانایی یادگیری در دانش آموزان. خلاصه مقالات همایش علمی کاربردی بهبود کیفیت آموزش عمومی. تهران اداره کل آموزش پرورش شهر تهران.
۱۰٫ کتاب هاب زیر چاپ.مثل: کریمی، یوسف(زیر چاپ)، روان شناسی اجتماعی، نظریه ها، مفاهیم و کاربدها(ویرایش دوم) تهران، ویرایش.
پ – مقاله:
۱٫ مقاله ای چاپ شده در مجله های تخصصی (دارای یک مؤلف). مثل: سیف، علی اکبر، ۱۳۶۹٫ تعریف و طبقه بندی تفکر. دانشنامه ۲، ۶۵- ۵۰٫ (۶۵- ۵۰ صفحات و ۲۰ شماره ی آن است).
۲٫ مقاله ی چاپ شده در مجلات تخصصی(دارای دو مؤلف یا بیشتر). مثل: پزشکی، زهرا و بوالهری، جعفر ۱۳۷۳٫ بررسی نگرش اهالی چند روستای شمال شهر تهران در زمینه ی بیماری روانی. فصلنامه ی اندیشه و رفتار، ۲، ۳٫ ۷۲ – ۶۸٫
۳٫ مقاله زیر چاپ در مجله های تخصصی مثل: سیف علی اکبر(زیر چاپ). روش های ارزشیابی معلم. فصلنماه ی روانشناسی و علوم تربیتی.
۴٫ مقاله چاپ شده در مجلات غیر تخصصی (ماهنامه، هفته نامهف خبرنامه و…) مثل: مرادی کرمانی، هوشنگ. ۱۳۷۵، ویژه نوروز. نوروز در تاریکی سینما. فیلم، ۱۱-۱۰٫
۵٫ مقاله های چاپ شده در روزنامه ها، مثل: راستین، شادمهر. ۱۳۷۵، ۲۳ فروردین چگونگی تجارت با سینما، همشهری ص۱۰٫
۶٫ مقاله های چاپ شده در خبرنامه ها و روزنامه ها، بدون ذکر نام مؤلف، مثل: حکایت علوم انسانی ۱۳۷۴، دی ماه خبرنامه ی دانشگاه علامه ی طباطبایی، ۲۳، ۲۴، ص۳٫
۷٫ مقاله های ترجمه شده مثل اسکینر. بی اف ۱۳۷۲٫ چه بر سر روان شناسی به عنوان علم رفتار آمده است؟ (علی اکبر سیف، ترجمه). فصل نامه ی روانشناسی و علوم تربیتی دوره ی اول و شماره ی ۱، ۲۹، ۵٫
مثال ها:
نحوه نگارش منبع متن گرفته شده از مقالات مجلات در فهرست منابع
نام خانوادگی، نام و یا حرف اول نام. سال انتشار. عنوان مقاله. نام مجله (به صورت ایتالیک یا نوشته ی زاویه دار). شماره مجله: صفحه شروع و پایان.

مثال فارسی:
بنی‌اسدی، نازنين. ۱۳۸۳٫ مديريت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدنی دانش‌آموزان. مجله روان‌شناسی و علوم تربيتی ۳۴ (۲): ۶۵-۹۶٫

مثال انگلیسی:
Bennett, W.‎ 1946.‎ The interpretation of culture: A question of values.‎ Southwestern Journal of Anthropology.‎ 27 (3)‎: 361-374.‎
Dubeck, L.‎ (1990)‎.‎ Science fiction aids science teaching.‎ Physics teacher.‎ 28:316-318.‎
اگر از چکیده مقالات باشد و از اینترنت گرفته باشیم مثل زیر:
Issac,J.D.‎,Sansone, C.‎ and Smith, J.L.‎ (1999,May).‎ Other people as a source of internet in an activity.‎ Journal of Experimental Social Psychology, 35, 239-265.‎ Abstract retrieved June 27, 1999, from IDEAL database site http://www.europe.iddealibrary.com/‎
در صورتی که مقاله مورد استناد از یک پایگاه اطلاعاتی به دست آمده باشد در انتها به جای آدرس سایت، نام پایگاه اطلاعاتی قید می شود و چنانچه مقاله مذکور در پایگاه دارای کد باشد در انتها در پرانتز ذکر می شود.
مثال:
Holliday, R.E.‎, & Hayes, B.K.‎ (2001)‎.‎ Dissociating automatic and intentional processes in children’s eyewitness memory.‎ Journal of Experimental Child Psychology, 75(1)‎, 1-5.‎ Retrieved February 21, 2001, From ExPanded Academic ASAP database ‪(A59317972)‬.‎
اگر مقاله توسط چند نویسنده تدوین شده باشد بعداز نام خانوادگی و نام نویسنده اول نوشته می شود و بین آن ها ؛ قرار می گیرد و قبل از نام نویسنده آخر حرف و در فارسی و در انگلیسی علامت & قرار می گیرد.
مثال فارسی:
مثال انگلیسی:

نحوه نگارش منبع متن گرفته شده ازاینترنت و وب در فهرست منابع
مشاهده مي شود برخي پژوهشگران در ارجاعات اينترنتي فقط نام سايت مورد استفاده را مي‌آورند درصورتي كه با اين روش هيچ مخاطبي نمي‌تواند به منبع اصلي دست پيدا كند لذا در ادامه نحوه ارجاع اينترنتي نيز توضيح داده مي‌شود. براي ارجاع اينترنتي همانند ارجاع مكتوب در متن و داخل پرانتز ابتدا اسم نويسنده سپس سال انتشار ودر آخر شماره صفحه نوشته مي شود. اما در انتهاي متن مكتوب شش عنصر ۱- نام نويسنده ۲- عنوان سند ۳- پايگاه وبي ۴- تاريخ ۵- صفحه ۶- نشاني اينتر نتي آورده مي شود.
مقاله الکترونيکی از وب:
گزنی، علی. ۱۳۷۹٫ طراحی سيستمهای بازيابی اطلاعات بهينه در نرم‌‌افزارهای کتابخانه‌ای و علوم اطلاع‌رسانی. دسترسی در ۲/۷/۱۳۸۹ از وب سایت:. http://www.irandoc.ac.ir/ETELA
Sosteric, M.‎ (1996)‎.The grand information future?‎ Electronic Journal of Sociology, 4 (1)‎.‎ Retrieved June 27, 2001, from
http://www.sociology.org/content/vol004.‎001/sosteric.html
Aldexander, S.‎, McKemzie, J.‎, & Geissinger, H.‎ (1998)‎.‎ An evaluation of information technology projects for university learning.‎ Retrieved 5 February, 2006, from http://www.dest.gov.au/archive/cutsd/publications.

Kling, K.‎ C.‎, Hyde, J.‎ S.‎, Showers, C.‎ J.‎, & Buswell, B.‎ N.‎ (1999)‎.‎ Gender differences in self-esteem: A meta-analysis.‎ Psychological Bulletin, 125, 470–۵۰۰٫ doi:10.‎1037/0033-2909.‎125.‎4.‎470

Article in a weekly magazine
• Henry, W.‎ A.‎, III.‎ (1990, April 9).‎ Making the grade in today’s schools.‎ Time, 135, 28–۳۱٫

Article in a weekly magazine with DOI
• Hoff, K.‎ (2010, March 19).‎ Fairness in modern society.‎ Science, 327, 1467–۱۴۶۸٫ doi:10.‎1126/science.‎1188537

Article in a print newspaper
• Wrong, M.‎ (2005, August 17).‎ “Never gonna give you up,” says mayor.‎ Toronto Sol, p.‎ 4.‎
Online article based on a print source, with DOI ‪(e.g.‎, a PDF of a print source from a database)‬
• Krueger, R.‎ F.‎, Markon, K.‎ E.‎, Patrick, C.‎ J.‎, & Iacono, W.‎ G.‎ (2005)‎.‎ Externalizing psychopathology in adulthood: A dimensional-spectrum conceptualization and its implications for DSM-V.‎ Journal of Abnormal
Psychology, 114, 537-550.‎ doi:10.‎1037/0021-843X.‎114.‎4.‎537

Online article based on a print source, without DOI ‪(e.g.‎, a PDF of a print source from a database)‬
• Marlowe, P.‎, Spade, S.‎, & Chan, C.‎ (2001)‎.‎ Detective work and the benefits of colour versus black and white.‎ Journal of Pointless Research, 11, 123–۱۲۷٫

Online article from a database, no DOI, available ONLY in that database ‪(proprietary content—not things like Ovid, EBSCO, and PsycINFO)‬
• Liquor advertising on TV.‎ (2002, January 18).‎ Retrieved from http:/ ‎/factsonfile.‎ infobasepublishing.‎ com/‎
OR
• Liquor advertising on TV.‎ (2002, January 18).‎ Retrieved from Issues and Controversies database.‎ Article in an Internet-only journal
• McDonald, C.‎, & Chenoweth, L.‎ (2009)‎.‎ Leadership: A crucial ingredient in unstable times.‎ Social Work & Society, 7.‎ Retrieved from http:/ /www.socwork‎. net/‎ 2009/ 1/ articles/‎ mcdonaldchenoweth Article in an Internet-only newsletter ‪(eight or more authors)‬
• Paradise, S.‎, Moriarty, D.‎, Marx, C.‎, Lee, O.‎ B.‎, Hassel, E.‎, Thyme, E.‎ J.‎, .‎ .‎ .‎ Bradford, J.‎ (1957, July).‎ Portrayals of fictional characters in reality-based popular writing: Project update.‎ Off the Beaten Path, 7.‎ Retrieved from http://www.newsletter.offthebeatenpath.news/otr/complaints.html

Article with no author identified ‪(the title moves to the “author” position)‬
• Britain launches new space agency.‎ (2010, March 24).‎ Retrieved from http:/ ‎/ news.‎ ninemsn.‎ com.‎ au/‎ technology/‎ 1031221/ britain-launches-new-space-agency Article with no author and no date identified ‪(e.g.‎, wiki article)‬
• Harry Potter.‎ (n.d.‎).‎ In Wikipedia.‎ Retrieved August 28, 2010, from http:/ ‎/ en.‎ wikipedia.‎ org/‎ w/‎ index.‎ php?title=Harry_Potter& oldid=380786432
Entry in an online dictionary or reference work, no date and no author dentified
• Verisimilitude.‎ (n.d.‎).‎ In Merriam-Webster’s online dictionary (11th ed.‎).‎ Retrieved from http:/ /www.merriam-webster.com/dictionary/verisimilitude‎

نحوه نگارش متن گرفته شده از کتاب در فهرست منابع

نام خانوادگی، نام و یا حرف اول نام. سال انتشارکتاب. عنوان کتاب. نام شهر محل انتشار: نام مؤسسه انتشار دهنده.
مثال فارسی:
از کتابی با یک نویسنده:
خداپناهی، محمد کریم. ۱۳۸۰٫ روانشناسی. تهران: انتشارات سمت.
احمدی، مهدی. ۱۳۶۴٫ ساختمانهای پوسته‌ای . شيراز: دانشگاه شيراز.

از کتابی با دو نویسنده:

ديانی، محمدحسين؛ و محمدرضا داورپناه. ۱۳۸۱٫ مفاهيم و روشهای بازيابی اطلاعات در نظامهای کتابخانه‌های رايانه‌ای ايران. مشهد: دانشگاه فردوسی، مؤسسه چاپ و انتشارات.

از کتابی با سه نویسنده:

صارمی، کتايون، عباس رفيعی فراهانی، و فريدون امانی. ۱۳۷۲٫ موزه‌های ايران. تهران: سازمان ميراث فرهنگی کشور.

درج در متن به صورت زیر: ……..(صارمی، رفيعی، و امانی ،۱۳۷۲)

از کتابی با بیش از ۳ نویسنده:
اکبری، محمدتقی، احمد رضوانی، محمدتقی منشی طوسی،‌ حسن سلطانی‌فر، و احمد نمايی. ۱۳۷۲٫ فرهنگ و اصطلاحات علوم و تمدن اسلامی: انگليسی ـ فارسی. مشهد: بنياد پژوهشهای آستان قدس رضوی.
درج در متن به صورت زیر: ……..(اکبری و ديگران، ۱۳۷۲)
مثال انگلیسی:
از کتابی با یک نویسنده:
Adams, H.‎ 1918.‎ The education of Henry Adams: An autobiography.‎ Boston: Houghton.‎

از کتابی با دو نویسنده:
Unwin, P.‎;‎ and Galway, J.‎ 1984.‎ Calm in Ireland.‎ Boston: Stronghope Press.‎

از کتابی با سه نویسنده:
Brett, R.‎ D.‎;‎ Johnson, S.‎ W.‎;‎ and Bach C.‎1989.‎ Mastering string quartets.‎ San Francisco: Amati Press.‎

از کتابی با بیشتراز ۳ نویسنده:

Sanders, G.‎ S.‎, Brice, T.‎ R.‎, Santid, V.‎ L, and Ryder, C.‎ C.‎ 1989.‎ Prediction and prevention of famine.‎ Los Angeles: Timothy Peters.‎

درج در متن به صورت زیر: ……. (Sanders et al., 1989)

کتاب ترجمه شده به فارسی:
خليل، طارق. ۱۹۹۳٫ مديريت تکنولوژی: رمز موفقيت در رقابت و خلق ثروت، ترجمه سيد محمد اعرابی و داود ايزدی. ۱۳۸۱٫ تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
فصلی از يک کتاب:
نوروزی چاکلی، عبدالرضا. ۱۳۸۴٫ جامعه اطلاعاتی و جهانی شدن. در مجموعه مقالات همايش‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ايران، ويراسته محسن زين‌العابدينی، ۱۲۱-۱۵۳٫ تهران: کتابخانه ملی.
Phibbs, B.‎ 1987.‎ Herrlisheim: Diary of a battle.‎ In The other side of time: A combat surgeon in World War II, 117-63.‎ Boston: Little, Brown .‎
Mcdonalds, A.‎ (1993)‎.‎ Practical methods for the apprehension and sustained containment of supernatural entities.‎ In G.‎ L.‎ Yeager (Ed.‎), Paranormal and occult studies: Case studies in application (pp.‎ 42–۶۴).‎ London, England: OtherWorld Books.‎

Book on CD
• Nix, G.‎ (2002)‎.‎ Lirael, Daughter of the Clayr [CD].‎ New York, NY: Random House/Listening Library.‎

Book on tape
• Nix, G.‎ (2002)‎.‎ Lirael, Daughter of the Clayr [Cassette Recording No.‎ 1999-1999-1999].‎ New York, NY: Random House/Listening Library.‎

Movie
• Gilby, A.‎ (Producer), & Schlesinger, J.‎ (Director).‎ (1995)‎.‎ Cold comfort farm [Motion picture].‎ Universal City,CA: MCA Universal.‎
• American Psychological Association.‎ (2010)‎.‎ The Publication Manual of the American Psychological Association(6th ed.‎).‎ Washington, DC: Author.‎ ISBN 9781433805622
نحوه نگارش متن گرفته شده از مقالات ارائه شده در کنفرانس ها یا کنگره ها در فهرست منابع
نام خانوادگی، نام و یا حرف اول نام. (سال برگزاری کنفرانس یا کنگره). موضوع مقاله یا پوستر ارائه شده در کنفرانس X، شهر و کشور محل برگزاری کنفرالنس و کنگره.
مثال فارسی:
فریبرزی، الهام. ۱۳۸۴٫تأثیر فناوری اطّلاعات بر مدیران میانی در سازمان ها . کنگره زن ایرانی و پژوهش – دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

مثال انگلیسی:
Baghaee-Moghadam, P.‎ (2004)‎.‎ Effective Factors in Achievement of Virtual University, Proceedings of National Conference on the Development of Virtual University, Kashan, Iran.‎
Blayney, P.‎ (2007)‎.‎ Student preference for feedback tone and effect on learning outcomes.‎ In C.‎ Montgomerie & J.‎ Seale (Eds.‎), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Chesapeake, VA: AACE, 2729-2732.‎

نحوه نگارش متن گرفته شده از پایان نامه در فهرست منابع

پایان نامه: نام خانوادگی، نام (سال دفاع). عنوان پایان نامه (ایتالیک). پایان نامه دکتری یا پایان نامه کارشناسی ارشد، نام دانشگاه، نام شهر.
مثال:
Caravaggio, Q.T.‎ (1992)‎.‎ Trance and clay therapy.‎ Unpublished master’s Thesis, Lesley University, Cambridge, MA.‎
• برای پایان نامه دکتری عبارت Unpublished doctoral dissertation به کار می رود.

Aris, B.‎ (1999)‎.‎ The Use of Information Technology In Education: Using An Interactive Multimedia Courseware Package To Upgrade Teachers’ Knowledge and Change Their Attitudes.‎ Unpublished doctoral dissertation, The Robert Gordon University, Aberdeen, Scotland.‎

نحوه نگارش متن گرفته شده از پست الكترونيك و مکالمات فردی در فهرست منابع
بسيار جالب توجه است كه در روش (APA) به پيام‌هاي الكترونيك توجه شده و توصيه شده است كه اين نوع مطالب تحت عنوان مكاتبه شخصي ارجاع شده است.
مثال: استاد راهنماي من (مكاتبه شخصي، ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸) به من اطلاع داد كه موضوع پيشنهادي من براي پايان‌نامه پذيرفته شده است.
Ahmady, Vice-chancellor of Research and Development affairs, Islamic Azad University of Mashhad-Iran, pers.comm.‎ 20 August, 2006.‎
E-mail or other personal communication ‪(cite in text only)‬
• (A.‎ Monterey, personal communication, September 28, 2001)
براي استناد به مصاحبه‌اي كه با فرد مشخصي انجام شده، نامه‌هاي دريافتي، گفتگوي تلفني، يا هر ارتباط شخصي ديگر، نام و نام خانوادگي فرد در متن ذكر و در انتهاي جمله، داخل پرانتز، عبارت «ارتباط شخصي» و پس از آن تاريخ ارتباط درج مي‌شود. لازم به ذكر است چون ارتباط شخصي قابل بازيابي مجدد نيستند در فهرست مآخذ ظاهر نمي‌شوند. مثال؛ احمد اميني نيز معتقد است كه استفاده از شيوه‌نامه انجمن روانشناسي امريكا، بدون طي دوره آموزشي خاص آن، براي بسياري از دانشجويان دشوار است. (ارتباط شخصي، ۱۲ فروردين ۱۳۸۲)
در صورتي كه در بخش مشخصي از متن به بيش از يك اثر استناد شده است، استنادها به ترتيب الفباي نام خانوادگي اولين پديد آورنده هر اثر مرتب و با نقطه ويرگول از يكديگر جدا مي شوند. مثال: شعر حجم تا امروز نتوانسته است طيف وسيعي از شاعران جوان اين مرز و بوم را به مانيفيست خود علاقه‌مند سازد (احراري، ۱۳۸۲؛ پريد، يوسفي ۱۳۸۳).

 

Share