اوقات خواب و بیداری

خانم عربی رحیمی 
اوقات خواب و بیداری

خوابیدن بعد از طلوع صبح تا طلوع آفتاب مکروه است.
همچنین میان نماز شام و خفتن و بعد از عصر مکروه است و خوب است پیش از ظهر و بعد از ظهر و بعد از نماز ظهر تا وقت عصر ساعت شرعی عصر خواب قیلوله که حافظه را قوی می کند و برمی گرداند و نیکو یاوری برای نماز شب و عبادت شبانه.
خواب بامداد شوم است. روزی را منع می کند. رنگ و روی را زرد می کند و صورت را قبیح و متغیر می کند.

                                                   §§§§§§§§§§§§§§§§§

امام باقر (ع): خواب اول روز سفاهت، خواب قیلوله نعمت و خواب بعد از عصر حماقت و میان نماز شام و خفتن محروم شدن از روزی است.

                                                   §§§§§§§§§§§§§§§§§

امام صادق(ع): کسی که در خواب می ترسد باید فصد انجام دهد و آب شربت با عسل بپز و ۳ روز بده بخورد.

                                                   §§§§§§§§§§§§§§§§§

حضرت رسول (ص): بیداری در شب و سخن گفتن در بعد از نماز خفتن مکروه است.
مگر اینکه بیداری برای نماز شب، قرآن خواندن و طلب علم و بردن عروس به خانه شوهر باشد.

منبع: حلیه المتقین، تألیف محمد باقر مجلسی(ره) و مجموعه کتابهای مجمع المعارف و حسنیه و …

                                                   §§§§§§§§§§§§§§§§§

حضرت رسول (ص): سحر خیز مبارک است و همه نعمتها به ویژه روزی را می افزاید. چرا که صبحگاهان در پی نیازمندیهای خود بروید آسان به دست می آید و روزی افزون می شود.

آداب المتعلمین ص۱۴۴، بحارالانوار ج۷۳ ص۳۱۸ کتاب الخصال ص ۳۹۴

                                                   §§§§§§§§§§§§§§§§§

امیرالمؤمنین علی (ع): کسی که خواستار جاودانگی است -که جاودانگی وجود ندارد- باید سحرخیز باشد و هیچ سحرخیزی در راه خدا برتر از سحر خیزی برای تأمین معاش فرزندان و خانواده نیست: عیون اخبارالرضا (ع) ج ۲ ص۳۸- دعائم الاسلام ج۲، ص۱۵

                                                   §§§§§§§§§§§§§§§§§

حضرت رسول (ص): خوابیدن چهارگونه است. پیامبران بر پشت، مؤمنان بر پهلوی راست، کافران و منافقان بر پهلوی چپ و شیطان بر روی ایشان (بروی شکم)- الفقیه، ج۴ ص ۳۶۵

                                                   §§§§§§§§§§§§§§§§§

امیرالمؤمنین علی (ع): ابلیس، برادرانش، دیوانگان و آسیب دیدگان عقلی بر روی شکم می خوابند. عیون اخبار الرضا(ع) ج۱ ص ۲۴۶و ۲۴۷

                                                   §§§§§§§§§§§§§§§§§

امام رضا(ع): قدرت و سلطنت خواب در مغز است و آن مایه پایداری و شیر و مقوی جسم است پس ابتدا بر سمت راست بعد بر سمت چپ و هنگام برخاستن از راست برخیز.

                                                   §§§§§§§§§§§§§§§§§

امام صادق (ع): پیران با شکم پر بخوابند که خواب خوشی خواهند داشت. بحارالانوار ج۵۹ ص۳۱۶

                                                   §§§§§§§§§§§§§§§§§

امام کاظم (ع): کسی را که تنها در خانه بخوابد رسول ا… او را لعنت کرده است.   الفقیه ج۲ ص۲۷۷

                                                   §§§§§§§§§§§§§§§§§

امام باقر (ع): خواب در ابتدای روز مایه نادانی، کودنی و خواب قیلوله نعمت و خواب پس از عصر مایه حماقت و ابلهی و خواب میان مغرب و عشاء مایه محرومیت از روزی است.   الفقیه ج۱ ص ۵۰۲

                                                   §§§§§§§§§§§§§§§§§

امیرالمؤمنین علی (ع): یاقوت با وقت به دست می آید ولی وقت با یاقوت به دست نمی آید و اگر وقت بیهوده بگذرد مقت است.
مقت یعنی موجب خشم، بیزاری، تنفر           شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج۱۱، ص۲۳۳

                                                 ☄☄☄☄☄☄☄☄☄☄☄☄

منــــــبع : سایت حکیم دکتر حسین روازاده 

Share