نکات کلیدی درباره شعار اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال

مروری بر بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال در حرم رضوی علیه السلام
rahbari1.jpg

اشاره:
بیانات مقام معظم رهبری در اولین روز سال ۹۶ در حرم مطهر رضوی علیه  السلام، نکات مهم و اساسی در بر داشت که شایسته ی مطالعه ی دقیق و چندین باره است. در این متن سعی شده که در عین حداکثر تلخیص، به محتوا آسیبی وارد نشود تا کسانی که موفق به شنیدن کامل سخنرانی نشده اند، بتوانند مرور سریعی بر این بیانات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب داشته باشند.
۱- مقدمه
۱.۱- علت طرح بحث

اهمّیّت مساله/ برای توجّه مسئولان/ برای ایجاد پیوند میان مردم و مسئولان در زمینه ی اقتصاد
۱.۲- اهمیت اقتصاد
چیزهایی که ما در زمینه ی مسائل مادّی برای کشورمان دنبال می کنیم(امنیّت ملّی، عزّت ملّی، سلامت عمومی، رفاه عمومی، پیشرفت همه جانبه، استقلال از قدرتهای سلطه گر جهانی، شکوفایی استعدادها، نجات یافتن از آسیب های  اجتماعی مثل اعتیاد) بدون اینکه کشور اقتصاد قوی  داشته باشد به دست نمی آید/ چند سال است این مسئله در رأس اولویّت های فوری کشور قرار دارد/ اولویّت دشمن هم مسئله ی اقتصادی است.
۱.۳- ویژگی های یک اقتصاد قوی
مطمئن و متّکی به خود که دستمان به سمت دیگران دراز نباشد/ بتوانیم انتخاب کنیم، حرکت کنیم، اقدام کنیم، روی قیمت نفت اثر بگذاریم، پول ملّی را ارزشمند کنیم، قدرت خرید مردم را بالا ببریم
۱.۴- الزامات تحقق اقتصاد قوی
اتّحاد ملّی/ پیوند عمومی ملّت با نظام/ فرهنگ انقلابی/ مسئولان شجاع و فعّال و پُرکار
۲- شرایط کلی اقتصاد
۲.۱- پیشرفت ها

دشمن تلاش می کند که کمبود های معیشتی و اقتصادی کشور را به نظام اسلامی نسبت بدهد و وانمود بکند که نظام اسلامی قادر نبوده و نیست مشکل اقتصادی ملّت ایران را حل کند/ اگر وضع ملّت و کشور را مقایسه کنیم با دوران طاغوت، آن وقت معلوم می شود که چه خدمات بزرگ و ارزشمندی را نظام اسلامی تقدیم کرده است.
۲.۱.۱- زیرساخت ها
کارها از نظر معیار و مقیاسی که انسان با کشورهای دیگر می سنجد، بسیار بزرگ و عظیم است. از باب مثال: در این مدت راه ها شش برابر/ ظرفیّت بنادر ۲۰ برابر/ سدهای مخزنی۳۰ برابر/  تولید برق ۱۴ برابر/ صادرات غیر نفتی۵۷۷ برابر/ تولید محصولات پتروشیمی۳۰ برابر/ تولید محصولات فولادی ۱۵ برابر شده است. هر کشوری بخواهد پیشرفت اقتصادی پیدا کند، به این چیزها احتیاج دارد.
۲.۱.۲- علم و فنّاوری
تعداد دانشجویان ۲۵ برابر/ مقالات علمی شانزده برابر و فعّالیّت های علمی و فنّاوری فراوان دیگر.
۲.۱.۳- توسعه ی اجتماعی و انسانی
شاخص های بسیار بالا/ در زمینه ی خدمت رسانی مثل برق و گاز و تلفن و آبادی روستاها، آمارها بسیار خوب و مژده بخش
۲.۱.۴- فعّالیّت های نظامی
آمارها فوق العاده

*اگر این فهرست را بخواهم بگویم بسیار طولانی است و کار از اینها برتر و بالاتر است/ آن هم درحالی که در این سی و چند سال، ملّت از همه طرف در فشار تحریم و فشار اقتصادی دشمنان بوده است.
*البتّه پیشرفت متوقّف نمی شود؛ کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام شود/ در سیاست های کلّی نظام اسلامی به کارهایی که باید در آینده انجام بگیرد، تصریح شده است.
۲.۲- ظرفیت ها
اگر امیدواری هایی را به آینده ابراز می کنیم و می گوییم که این کارها باید انجام بگیرد یا این کارها انجام خواهد گرفت، با تکیه ی بر ظرفیّت ها و توانایی های بالقوّه ی کشور است.
۲.۲.۱- نیروی انسانی
پنج میلیون دانشجو/ ده میلیون فارغ التّحصیل دانشگاهی/ ۳۳ میلیون جوان در سنّ کار ( پانزده تا چهل سال)
۲.۲.۲- منابع طبیعی
جمعیّت کشور حدود یک درصد جمعیّت دنیا  امّا همه ی منابع اصلی بیشتر از یک درصد/ ثروتمندترین کشور از لحاظ منابع نفت و گاز/ رتبه اول گاز
۲.۳- ضعف ها
ضعف های زیادی وجود داشته که این مربوط به مدیریّت های ما است، مربوط به حرکت عمومی نظام اسلامی نیست/ هرجا مدیریّت انقلابیِ فعّالِ پُرتحرّک داشتیم،کار پیش رفته/ هرجا مدیریّت های ضعیف، بی حال، ناامید، غیرانقلابی و بی تحرّک داشتیم کارها یا متوقّف مانده یا انحراف پیدا کرده است/ اگر مدیریّت در بخش های مختلف کشور، متدیّن، انقلابی و کارآمد باشد، همه ی مشکلات کشور حل خواهد شد/ مشکل غیرقابل حلّی در کشور نداریم.
۳- تحلیل شرایط فعلی
اقتصاد مقاومتی را مطرح کردیم/ دوستان مسئول در قوّه ی مجریّه و بقیّه ی دستگاه های کشور دنبال کردند، برنامه ریزی هایی کردند و کارهایی را انجام دادند/ لکن آنچه مقابل چشممان می بینیم خلأهای اقتصادی ما خلأهای بزرگی است/ یکی مسئله یبیکاری است/ بخصوص بیکاری جوانان تحصیل کرده/ مسئله- ی معیشت طبقات ضعیف/ مشکلات گوناگونی که در زمینه ی  فرهنگی و اجتماعی به دنبال این ها می آید/ دشمن هم بر روی همین ها تمرکز و تبلیغات می کند/ صاحب  نظران اقتصادی مشکل عمده را در رکود و بیکاری می بینند.
۳.۱- بنگاه های کوچک
در همین جلسه ی اوّل سال گذشته تأکید زیادی بر روی کارگاه های کوچک و متوسّط کرده بودم/ مسئولین پانزده هزار میلیارد تومان بودجه گذاشتند برای اینکه حدود بیست  هزار کارگاه کوچک را از رکود خارج کنند/ اقدام خوبی بود/پیش رفت/ منتهی نه به آن اندازه ای که هزینه شده
۳.۲- شاخص ها
شاخص تورّم کاهش/ امّا شاخص بیکاری افزایش نشان می دهد/ رشد اقتصادی، مثبت امّا رشد سرمایه گذاری، منفی است/ در بعضی از بخش ها مثل بخش نفت پیشرفت داریم/ در بعضی از بخش ها مثل معدن، مثل مسکن عقب رفت داریم/ آمارهای رسمی انسان را قانع نمی کند به اینکه حرکت عمومی به سمت رفع مشکلات اقتصادی است.
۴- اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال
۴.۱- علت نامگذاری

خب این ها در اقتصاد مقاومتی هست منتهی اقتصاد مقاومتی یک مجموعه است. اگر ما بتوانیم این مجموعه را تجزیه کنیم و در هر فرصتِ زمانی، بر روی بخشی از مسائل مهمّ آن تکیه ی بیشتری در کشور انجام بگیرد، مطمئنّاً خواهیم توانست نتایج خوبی از آن بگیریم.
آنچه بنده در مورد آینده به عنوان نقطه ی اولویّت  دار و کلیدی به آن نگاه میکنم، عبارت است از تولید؛ تولید ملّی، تولید داخلی.
۴.۲- فواید تولید
اشتغال/ شکوفایی استعدادها و ابتکار جوان ها/ مصرف نشدن ارزِ بااهمّیّت برای کالاهای مصرفی/ به کار افتادن پس اندازهای راکد/ جهش صادرات/ کم رنگ شدن مسابقه ی به رخ کشیدن مارک های خارجی بین مردم/ کم شدن ناهنجاری های اجتماعی(فساد، تأخیر ازدواج، اعتیاد)/ ایجاد نشاط ملّی/ به کار افتادن ظرفیّت های معدنی
۴.۳- امکانات مورد نیاز
۴.۳.۱- نیروی انسانی

۳۳ میلیون نفر ۱۵ تا ۴۰ سال/ ۵۵ میلیون نفر ۱۵ تا ۶۵ سال/ ده میلیون تحصیل کرده ی دانشگاهی/ پنج میلیون دانشجو/ جزو اوّلین رتبه های دارای مهندسان در کشورهای دنیا
۴.۳.۲- سرمایه
گفته می شود که ما سرمایه ی لازم برای اینکه تولیدکننده را بتوانیم به تولید وادار کنیم نداریم/ این را قبول ندارم/ علاوه بر امکانات شخصی/ صندوق توسعه ی ملّی برای این است که به بخش خصوصی – یعنی به تولیدکننده ی داخلی- توانایی بدهد تا بتواند کار تولید را راه بیندازد.
صندوق توسعه ملی: از درآمد نفت کشور هرسال درصدی کنار گذاشته می شود که وابستگی اقتصاد کشور به نفت کم بشود/  اوّل بیست درصد، بعد بر این بیست درصد، هر سال سه درصد اضافه می شود/ این وقتی پیش برود، در ظرف چند سال دیگر، نفت به کلّی از اقتصاد کشور جدا خواهد شد/ اگر کشوری بتواند اقتصاد خودش را از نفت جدا بکند و دارای نفت هم باشد، این کشور قطعاً پیشرفت چندبرابر خواهد کرد.
۴.۳.۳- ابزار کار پیشرفته
جوان ایرانی که می تواند غنی سازی اورانیوم را در ظرف مدّت کوتاهی از سه ونیم درصد به بیست درصد برساند/ این جور حرکت علمی عظیمی را انجام بدهد/ موشک درست کند/ هواپیما درست کند/ سلاح نظامی درست کند/ این جوان نمی تواند ماشین را برای تولید خودرو یا فلان موضوع دیگر پیشرفت بدهد و پیش ببرد؟/  مغز متفکّر و فعّال جوان باسواد و بااستعداد و تحصیل کرده ی ایرانی، آماده است برای این کارها/ میدان را باز کنیم برای جوان ها/ از چند سال قبل، همکاری صنعت و دانشگاه را توصیه کردم/ در بخش های نظامی خیلی خوب انجام گرفته است.
*بنابراین ما در تولید، مشکلی از لحاظ امکانات نداریم؛ هم نیروی انسانی داریم، هم می توانیم ابزار کار پیشرفته تهیّه کنیم، هم سرمایه گذاری می توانیم بکنیم به وسیله ی صندوق توسعه ی ملّی و امثال اینها و ثروت های خود مردم.
۴.۴- الزامات
آحاد ملّت، مسئولان دولتی، مسئولان قضائی، مسئولان قوّه ی مقنّنه وظایفی دارند/ مدیریّت کارآمد و متعهّد و متدیّن برای بخش هایی که به تولید ارتباط پیدا می کند/ دخالت دادن مردم در کار تولید(دنبال کردن سیاست های اصل۴۴۴)/ صادرات/ متأسّفانه  عمده ی صادرات کشور ما بلکه عمده ی معاملات تجاری ما از صادرات و واردات، با پنج یا شش کشور است/ این خلاف اقتصاد مقاومتی است/ یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی گسترش صادرات و گسترش طرفهای صادراتی ماست/ این تحرّک مسئولین را لازم دارد در سیاست خارجی، چه در بخش های دیگر/ امنیّت سرمایه گذاری/ این کار ضابطین قوّه ی قضائیّه و کار نیروهای امنیّتی است/ یک سرمایه گذاری و سروصدایی به پا می شود، صداوسیما هم وارد می شود و تبلیغات می کنند، مردم هم می آیند طلا و خانه و پول و همه چیزشان را صرف سرمایه گذاری می کنند، بعد معلوم می شود در آن تقلّب بوده است!/ ثبات سیاست ها و قوانین/ این کار، کار مجلس شورای اسلامی است/ مقرّرات و زوائد دست وپاگیر را بردارند/ ثبات در قوانین ایجاد کنند و هر روز یک قانون جدیدی نیاورند/ احساس مسئولیّت آحاد مردم/ کار فقط به عهده ی مسئولین نیست/  اینکه ما روی تولید داخلی تکیه می کنیم، حتماً مصرف داخلی هم مورد توقّع  است/ مصرف کننده ی ایرانی برای آن چیزهایی که در داخل تولید می شود، ارجحیّت قائل باشد/ نمونه از بی مسئولیّتی، این است که بعضی از صادر کننده ها کاری می کنند که آن مشتریِ بیرونِ کشور را نسبت به تولید داخلی ما بدبین می کنند/ بایستی نماینده و نمودار حُسن عمل و صحّت عمل ایرانی باشد، اگرچنانچه این جور عمل نکنیم، بی مسئولیّتی است.
۴.۴.۱. واردات
واردات کالاهایی که در داخل به قدر کافی تولید می شود، بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود/ اینکه کالاهای مصرفی ما، از خوراک گرفته تا پوشاک، تا وسایل منزل، تا کیف و کفش بعضی از بانوان، تا وسایل مدرسه و دفتر و قلم و امثال اینها از خارج بیاید، این مایه ی  شرمندگی است!/ بعضی از اجناس اساسی هست که در داخل قابلیّت تولید دارد امّا درعین حال وارد می شود/ چند سال قبل از این شنیدم که علوفه را وارد می کنند. گفتیم خب علوفه که واردکردنی نیست، با این همه مراتع و مزارع و مانند اینها؛ گفتند علوفه احتیاج به فلان جنس دارد که این جنس در داخل کشور تولید نمیشود. گفتیم خب تولید کنید!
۴.۴.۲. قاچاق
گفته می شود ۱۵ میلیارد دلار صرف قاچاق می شود/ تا ۲۰ میلیارد و ۲۵ میلیارد هم گفته می شود! اینها ضربه ی به اقتصاد کشور است / البتّه آن کسانی که مسئول مبارزه ی با قاچاقند، سوراخ دعا را گم نکنند! ما می گوییم بروید با باندهای قاچاق مبارزه کنید. از مبادی رسمی کشور که جنس قاچاق وارد می شود/ گزارش دادند که از فلان بندر در روز مثلاً سه هزار تا پنج هزار کانتینر وارد کشور می شود/ فقط ۱۵۰ کانتینر بازدید میشود/ آنچه از مرزهای غیررسمی وارد می شود که بحث دیگری است؛ یا از مناطق آزاد همین جور/ به رئیس جمهور محترم همین را گفتم و تذکّر دادم/ ما می توانیم وسایلی بیاوریم که همین کانتینر را بدون اینکه احتیاج به توقّف داشته باشد، در حال عبور بازدید کند/ وارد کنند یا تولید کنند/ مقصود ما این است، نه چیزهای جزئی/ مثلاً فرض کنید بروند سراغ فلان خانواده را که با یک مختصر جنس کوچکی که از این-طرف مرز به آن طرف می برد، زندگی اش دارد می گذرد، مسئله اینها نیست.

 

منبع: moqavemati.net

Share