پیامکهای ویژه روز جمهوری اسلامی

روز جمهوری اسلامی، 12 فروردین
انقلاب اسلامی

دوازده فروردین عصاره یک تاریخ سراسر خون و شهادت و تبلور آن همه عشق ها، آرمان ها، اسلام خواهی ها، حق پرستی ها و باطل ستیزی هاست.

**************

جاده دوازده فروردین، شروع رسیدن به خوبی هاست..

**************

روز جمهوری اسلامی؛ یعنی اطاعت مردم از ولی فقیه.

**************

روز جمهوری اسلامی، آغاز تحقق آرمان های امام خمینی(ره) است.

**************

روز جمهوری اسلامی؛ یعنی حضور همه جانبه مردم زیر سایه اسلام.

**************

بهار حکومت جمهوری اسلامی در بهار 58 رقم زده شد.

**************

روز جمهوری اسلامی، آغازی است برای اجرای فرمان های اسلامی و عمل به آن.

**************

روز جمهوری اسلامی، روز آغاز حکومت دینی به انتخاب مردم است.

**************

دوازده فروردین، مُهر تاییدی بود بر مردم سالاری دینی.

**************

دوازده فروردین یکی از ایام الله بود، روزی مبارک و مقدس که دهانی به وسعت ایران با فریادی رعدآسا و پرطنین جمهوری اسلامی را آری گفت.

**************

دوازده فروردین روز بلوغ فکری و سیاسی این امت، در سایه اسلام بود.

**************

دوازده فروردین بهار انقلاب ما و روز شکفتن گل اسلام بر شاخسار زمان و نویدبخش تجلی حق و حاکمیت نظام اسلامی است.

**************

در 12 فروردین 58، دست های سبز، برگه های سبز را در صندوق تاریخ ریختند و آرزوی دیرینه محرومین، رنگ حقیقت گرفت.

**************

همه مردم در 12 فروردین 58، با انتخاب کلمه «آری» به جای «نه»، خواستار بهار جاودانه «ولایت» بودند.

**************

دوازده فروردین روز احقاق حق، روزی پیروزی دین است.

**************

روز نو، نوروز، زندگی نو، هوای نو، رویش و بالندگی تا بی نهایت؛ چقدر لذت دارد نفس کشیدن در بهاری از شکوفه های رهایی! مبارک باد این عید در عید بر همه ایرانیان و همه آزادمردان.

**************

بوی عید، بوی آزادی، بوی پرواز، بوی رهایی، بوی بهار استقلال و بوی شکوفه های آزادی، تمام جانمان را پر کرده است.

**************

یادش به خیر دوازدهم فروردین 58؛ بهارى که دامان سپید و پرشکوفه اش، خوش ترین خاطره اى است که براى مان به جاى ماند.

**************

دوازدهم فروردین ماه 1358، روز بروز شخصیت حقیقى مردم ایران و روز تثبیت انقلاب اسلامى است.

**************

رأی «آری» ملت به جمهوری اسلامی، پاسخ بلند «نه» به نیرنگ استعمار جهانی بود.

**************

پیروزی جمهوری اسلامی، پیروزی اندیشه «سیاست توأم با دیانت» است.

**************

دوازدهمین روز بهار، مژده سرزمینی مستقل است برای مردمانی اندیشمند و بزرگ؛ مردمانی که در توفان ها و صاعقه ها، دست در دست یکدیگر، تنها به استقلال وطن می اندیشند.

**************

دوازدهم فروردین را زیر بارانی از یکپارچگی و اتحاد، قدم می زنیم و سربلندی وطن را بر فراز رنگین کمان آزادی، به جشن می نشینیم.

**************

به آزادی و سربلندی مان رأی دادیم و سرود ایمان را بر بلندای مناره های عشق، هم صدا شدیم.

**************

امروز، روزخیابان ها پر از گلبرگ های فتح است؛ رزهای ایرانی و گل های محمدی.

**************

امروز، روز خداست در کنار مردم، پشتوانه مردم. روز خوب جمهوری که توأم با «اسلامی» است.

**************

12 فروردین، روز به ثمرنشستن خون شهیدان، روز بعثت انقلاب و روز استقرار حکومت مستضعفین گرامى باد.

**************

شکفتن گل ایمان را بر شاخسار زمان، شادمانه جشن مى گیریم و جاده هاى آفتابى استقلال را با گام هایى از جنس اراده و خودباورى مى پوییم.

**************

روز جمهورى اسلامى، نویدبخش رهایى کبوتران سپید بال آزادى بر فراز آسمان آبى یکدلى و اتحاد ایرانى است.

**************

دوازده فروردین، سالروز استقرار نظام جمهورى اسلامى و تجلى اراده ملت ایران، مبارک باد!

**************

روز جمهوری اسلامی، اولین قدم در راه تحقق حکومت اسلامی امام زمان(عج) است.

**************

جمهوری اسلامی، تبلور اتحاد و ایمان، روز به ثمر نشستن نهال اراده و ایستادگی، روز آفتابی استقلال، مبارک باد!

**************

Share