صوت/ شیرینی متن زندگی - مقام معظم رهبری

به مناسبت فرارسیدن روز طبیعت، کلیپ صوتی «شیرینی متن زندگی» را درباره تأثیر سلامت محیط زیست بر زندگی فردی و اجتماعی منتشر می کند.

سخنان حضرت آیت الله خامنه ای که در این صوت می شنوید:

  *مسئله ی گیاه و بوستان و درخت و این چیزها جزو مسائل اصلی است؛ اینها را جزو  مسائل فرعی نباید به حساب آورد. درست است که در شمارش مسائل اساسی کشور، چشمها و نگاه ها به سمت اقتصاد، به سمت فرهنگ، به سمت مسائل پولی، به سمت مسائل سیاسی کشانده میشود - معمولاً اینجور است - لیکن اگر با دقت نگاه کنیم، مسائلی که مربوط به زیست انسانی است، بیشتر از آنها اهمیت دارد. سیاست برای چیست؟ اقتصاد برای چیست؟ خدمات گوناگون شهری و کشوری برای چیست؟ اصلاً پیشرفت کشور برای چیست؟ پیشرفت برای این است که انسانها زندگی سالم و مطلوبی داشته باشند. اگر محیط زیست تخریب شد، همه ی اینها باطل خواهد شد.اهمیت محیط زیست اینجاست. واقعاً اگر ما به مسئله ی آب، خاک، هوا و آن چیزهائی که منتهی میشود به این چیزها - مثل مراتع، مثل منابع طبیعی، مثل جنگلها، مثل وضع شهرسازی - نپردازیم، زندگی مردم شیرین نخواهد شد. صنعت و پیشرفت صنعتی و درآمدهای فزاینده ی کشور و افتخارات گوناگون علمی، متن زندگی و واقعیت زندگی را شیرین نمیکند؛ همه ی اینها باید مقدمه باشد برای اینکه مردم زندگی سالم و شیرین و مطلوب داشته باشند. از جمله ی چیزهائی که مساس مستقیم دارد، مسئله ی محیط زیست است، محیط زندگی انسانهاست، مسئله ی آب و هواست. آن وقت ریشه های آن، بنیانهای آن، که خاک است و جنگل است و درخت است و بقیه ی چیزها، اهمیت درجه ی یک پیدا میکند.

 

منبع: بیانات در بوستان ولایت به مناسبت روز درختکاری ۱۳۸۹/۱۲/۱۷.

Share