گام چهاردهم و پانزدهم: اعمال ویرایشهای محتوایی و نگارشی

مقاله نویسی
مقاله نویسی

گام چهاردهم: اعمال ویرایشهای محتوایی

حالا دست به کار شوید و مواردی که در فایل اول، یعنی موارد مرتبط با ویرایش محتوایی را مشخص کرده اید را یکی یکی اعمال کنید روی مقاله خودتان. فراموش نکنید که مرتباط از مقاله خودتان نسخه پشیبان بگیرید و آنرا در جایی مناسب ذخیره کنید. یکی از بهترین کارها این است که همیشه آخرین نسخه مقاله خودتان را به آدرس ایمیل خودتان ارسال کنید.

------------------------------------------------------------------------------

گام پانزدهم: اعمال ویرایشهای نگارشی

به همین شکل بعد از اعمال تغییرات محتوایی، موارد مربوط به ویرایش نگارشی مقاله را نیز اعمال کنید. در اینجا حتما چک کنید که مقاله هیچ غلط املایی یا انشایی نداشته باشد. همه چیز به درستی نوشته شده باشد و کاملا استانداردهای ارجاع دهی رعایت شده باشند.
با انجام این کار، مقاله شما تقریبا آماده است که ارسال شود. اما دست نگه دارید. هنوز یک سری کارها را باید در گام بعدی  انجام دهید:

Share