درگذشت استاد "عباس سحاب" جغرافی دانِ شهیر و پدر علم نقشه كشی ایران (1379 ش)

14 فروردین
مهندس عباس سحاب

استاد عباس سحاب فرزند ابوالقاسم در سوم دی ماه سال 1300 ش در یكی از روستاهای اطراف تفرش در استان مركزی به دنیا آمد. وی فراگیری علم را از چهار سالگی آغاز كرد و در ده سالگی به همراه پدر راهی تهران گردید. در تهران بود كه برای نخستین بار، استعداد و علاقه او به جغرافیا نمایان شد و در او رشد كرد به طوری كه در پانزده سالگی اولین نقشه تهران را تهیه نمود. این نقشه و نقشه های بعد از تهران و شهرهای دیگر، شالوده و اساس یك مؤسسه جغرافیایی را در سال 1324 ش به وجود آورد و عباس را به شهرت رساند. وی در این مؤسسه، بعدها یكی از غنی ترین كتابخانه های جغرافیایی ایران و خاورمیانه را با 18 هزار كتاب، 15 هزار جلد مجلات جغرافیایی و صدها كره و اطلس بزرگ و كوچك به زبان های مختلف پدید آورد. استاد سحاب نخستین نمایشگاه نقشه خود را در سال 1339 ش در دانشسرای تهران بر پا كرد و از آن تاریخ به بعد، در نمایشگاه های داخلی و خارجی بسیاری حضور داشت. همچنین مؤسسه وی در طول سال ها فعالیت، به چاپ كتب جغرافیایی و سفرنامه ها و نیز ترجمه و تكثیر نُسخ منحصر به فرد آثار ادبی و جغرافیایی می پرداخت. سرانجام استاد عباس سحاب به عنوان پدر علم كارتوگرافی یا نقشه كشی ایران، بنیانگذار چاپ نقشه در بخش خصوصی كشور، نخستین تولیدكننده كره جغرافیایی به زبان فارسی، مؤلف ده ها اطلس جغرافیایی، آخرین بازمانده نسل نقشه كشانِ صاحب سبك جهان و بانی مؤسسه جغرافیایی و نقشه كشی سحاب، در چهاردهم فروردین 1379 ش در 79 سالگی درگذشت

Share