ویژه نامه مسافر هفت شهرعشق(بزرگداشت عطار نیشابوری)

روز بزرگداشت عطار نیشابوری؛
 ویژه نامه بزرگداشت عطار نیشابوری(گنجینه تصاویرضیاءالصالحین)
هفت شهر عشق را عطار گشت ***** ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم

وی یکی از پرکارترین شاعران ایرانی به شمار می رود و بنا به نظر عارفان در زمینه عرفانی از مرتبه ای بالا برخوردار بوده است؛ که یک بیت شعر مشهور در مورد عطار هست که به مولوی نسبت داده اند ولی باید گفت که قطعا این بیت از مولانا نیست و یک اشتباه مشهور است که باید ماهیت آن مشخص و مورد بررسی قرار گیرد. بسیاری از بزرگان هم دچار این اشتباه شده اند و این بیت را به مولانا نسبت داده اند:
هفت شهر عشق را عطار گشت
ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم
ولی شیخ محمود شبستری نیز در مورد عطار بیت زیر را سروده است:
که تا صد قرن چون عطار ناید
مرا از شاعری خود عار ناید

 

مقالات مناسبتی:
نگاهی به زندگی و تحلیل مختصر از آثار و اندیشه عطّار نیشابوری/ بخش اول
نگاهی به زندگی و تحلیل مختصر از آثار و اندیشه عطّار نیشابوری/ بخش دوم
عطار، خيامي ديگر(بخش اول)
عطار، خیامی دیگر(بخش دوم)
عطار، خیامی دیگر(بخش سوم)
عطار نیشابوری
مسافر هفت شهر عشق
عطار و عالم شوریدگی
عطار نيشابورى و قصه هاى منظوم
شرحی بر زندگی عطار نیشابوری
قدرت ستیزی عارفانه ی عطّار نیشابوری (بخش اول)
منقبت حضرت علی(علیه السلام)در مثنوی های چهارگانه عطار نیشابوری(بخش اول)
منقبت حضرت علی(علیه السلام) در مثنوی های چهارگانه عطار نیشابوری(بخش دوم)
 

کتاب صوتی تذکرة الاولیاء:
صوت/ بخش هایی از کتاب تذکره الاولیاء عطار نیشابوری(1) - راوی: بهروز رضوی
صوت/ بخش هایی از کتاب تذکره الاولیاء عطار نیشابوری(2) - راوی: بهروز رضوی
صوت/ بخش هایی از کتاب تذکره الاولیاء عطار نیشابوری(3) - راوی: بهروز رضوی
صوت/ بخش هایی از کتاب تذکره الاولیاء عطار نیشابوری(4) - راوی: بهروز رضوی
صوت/ بخش هایی از کتاب تذکره الاولیاء عطار نیشابوری(5) - راوی: بهروز رضوی
صوت/ بخش هایی از کتاب تذکره الاولیاء عطار نیشابوری(6) - راوی: بهروز رضوی
صوت/ بخش هایی از کتاب تذکره الاولیاء عطار نیشابوری(7) - راوی: بهروز رضوی

احادیث مناسبتی:
شعر، خط و نوشتار در احادیث

اشعار مناسبتی:
دوبیتی های زیبا و آموزنده

 اندیشه های عطار نیشابوری - دکتر دینانی:
صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(1) - دکتر دینانی - بخش اول: تفسیر«ای در درون جانم و جان از تو بی خبر»
صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(2) - دکتر دینانی - بخش دوم: حکایت مصیبت نامه «سالک آمد پیش خاک بارکش»
صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(3) - دکتر دینانی - بخش سوم: ادامه حکایت مصیبت نامه «سالک آمد پیش خاک بارکش»
صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(4) - دکتر دینانی - بخش چهارم: ادامه تفسیر «ای در درون جانم و جان از تو بی خبر»
صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(5) - دکتر دینانی - بخش پنجم: عظمت و شخصیت عقل از نگاه شیخ عطار
صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(6) - دکتر دینانی - بخش ششم: حکایت مصیبت نامه «رابعه یک روز در وقت بهار»
صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(7) - دکتر دینانی - بخش هفتم: ادامه حکایت مصیبت نامه "رابعه یک روز در وقت بهار"
صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(8) - دکتر دینانی - بخش هشتم: سالک فکرت از نظر شیخ عطار
صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(9) - دکتر دینانی - بخش نهم: حکایت مصیبت نامه "عیسی مریم بمردی برگذشت"
صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(10) - دکتر دینانی - بخش دهم: ادامه حکایت مصیبت نامه "عیسی مریم بمردی برگذشت"
صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(11) - دکتر دینانی - بخش یازدهم: حکایت مصیبت نامه "پادشاهی بود مجنون را بخواند"
صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(12) - دکتر دینانی - بخش دوازدهم: ادامه حکایت مصیبت نامه " پادشاهی بود مجنون را بخواند"
صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(13) - دکتر دینانی - بخش سیزدهم: حکایت مصیبت نامه؛ بر پلی میشد نظام الملک شاد
صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(14) - دکتر دینانی - بخش چهاردهم: حکایتی از شیخ عطار در مورد اعتدال
صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(15) - دکتر دینانی - بخش پانزدهم: گفتگوی سالک شوریده با دریا

نقد آثار عطار نیشابوری:
صوت/ بررسی کتاب تذکره الاولیاء - عطار نیشابوری - دکتر فریدونی

مجموعه مباحث فلسفه هنر و زيبائی شناسی استاد دکتر حسن بلخاری قمی:
صوت/ شيخ عطار نيشابوری(1) - دکتر حسن بلخاری قمی
صوت/ شيخ عطار نيشابوری(2) - دکتر حسن بلخاری قمی
صوت/ عطار و سعدی(1) - دکتر حسن بلخاری قمی
صوت/ عطار و سعدی(2) - دکتر حسن بلخاری قمی

نرم افزار مناسبتی:
نرم افزار/ عطار نیشاپوری ( attar )
نرم افزار/ دیوان صوتی ( declaimed test )

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.