امضای قرارداد كمك های تسلیحاتی شوروی به رژیم عراق در جریان جنگ (1363 ش)

7 اردیبهشت
 كمك های تسلیحاتی شوروی به رژیم عراق(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

پس از تغییر اوضاع جنگ در نتیجه فتح خرمشهر و احتمال سقوط رژیم عراق، شوروی نیز همگام با دیگر كشورهای غربی، با واگذاری تجهیزات مدرن جنگی به عراق، بر میزان كمك های خود به این كشور افزود. در این راستا، در فروردین 1363، یك هیئت بلند پایه از شوروی به بغداد اعزام شد و فروش چهار و نیم میلیارد دلار اسلحه شوروی به عراق را پیشنهاد كرد. این بزرگ ترین پیشنهاد فروش سلاح بود كه تا آن زمان، شوروی ها به عراق می دادند. هیئت شوروی كه از میزان عصبانیت عراق به دلیل از دست دادن جزایر مجنون در عملیات خیبر مطلع بود، به عراق اطلاع داد كه حاضر است میگ های 21 و 22، هلی كوپترهای توپ دار و 350 موشك اسكاد در اختیار رژیم بعث قرار دهد. سرانجام این قرارداد و قرارداد وام دو میلیارد دلاری اتحاد جماهیر شوروی به رژیم بعث عراق در هفتم اردیبهشت 1363 ش برابر با 27 آوریل 1984 م بین طرفین در مسكو امضا شد و در جبهه های جنگ علیه رزمندگان اسلام به كار رفت. لازم به یادآوری است كه بعد از سقوط صدام حسین، در سال 1382، مسأله بازپرداخت وام های اعطایی كشورهای غربی و شرقی برای پیروزی در جنگ با ایران، به عنوان یكی از مهم ترین چالش های جدی منطقه و جهان مطرح شد.

 

 

Share