آواتار/ اخوت و برادری در امت اسلامی

تصویر پروفایل

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله): امّت من تا هنگامى كه يكديگر را  دوست بدارند ، به يكديگر  هديه دهند و  امانتدارى كنند، در خير و خوبى خواهند بود [۱]

در آموزه های قرآنی مؤمنان و كسانی كه ایمان واقعی دارند و اسلام در جانشان نفوذ كرده، برادر یك دیگر قلمداد شده و از اتحاد برادری بهره مند می شوند: انما المؤمنون اخوه[۲] این اخوت و برادری ایمانی آن چنان استوار بود كه تا مدتی پس از پیمان برادری میان مؤمنان در مدینه، آنان از یك دیگر ارث می بردند.[۳]تا آن كه با آمدن آیه: اولوالارحام بعضهم اولی ببعض[۴]این حكم منسوخ شد و تنها طبقات ارثی خونی و قرابتی از یك دیگر ارث بردند.[۵]

در نگرش اسلام و آموزه های قرآنی هركس كه از گذشته خود توبه كند و ایمان آورده و زكات دهد و نماز به پا دارد به عنوان برادر ایمانی محسوب می شود.[۶] و برای ایجاد اتحاد و تقویت همبستگی میان ایشان دستور داده می شود تا یك دیگر را به عنوان ولی و سرپرست و دوست قرار دهند[۷]و در كارهای نیك از یك دیگر یاری جویند.[۸]این گونه است كه امت واحد و یگانه اسلامی پدیدار می شود.[۹]این پیوند ایمانی كه در سطح فراتر از سطح پیوند اسلامی است بر پایه الفت و انسی است كه خداوند در دل های #مؤمنان می افكند و هدیه الهی به مؤمنان قلمداد می شود.[۱۰] كه به دنبال این الفت از فروپاشی اجتماعی و تفرقه رهایی یافته و درهای آسایش و آرامش به سوی ایشان گشوده می شود.
باشد كه باتوجه به آموزه های قرآن در سه سطح انسانی (جهانی) عقیدتی و اسلامی و ایمانی اتحاد و همبستگی را تقویت و جامعه جهانی برپایه صلح و صفا و آرامش و آسایش را برای همه بشریت برپا داریم[۱۱]

 

پی نوشت :
[۱]عيون اخبار الرضا ج۲، ص۲۹
[۲] حجرات آیه ۱۰
[۳] نساء آیه ۳۳
[۴] انفال آیه ۷۵
[۵] تفسیر قمی ج۱ص۱۶۵
[۶] توبه آیه ۱۱
[۷] توبه آیه ۷۱
[۸] مائده آیه ۲
[۹] انبیاء آیه ۹۲
[۱۰] انفال آیه ۶۳ و آل عمران آیه ۱۰۳
[۱۱] امانقليچ شادمهر / راه کارهای تقویت اخوت دینی
---------------------------------------------
مطالعه بیشتر در  :
راه کارهای تقویت اخوت دینی از دیدگاه قرآن و روایات نبوی/ بخش اول
راه کارهای تقویت اخوت دینی از دیدگاه قرآن و روایات نبوی/ بخش دوم
راه کارهای تقویت اخوت دینی از دیدگاه قرآن و روایات نبوی/ بخش سوم

 

Share