اثر تهجّد

شب زنده داری

خداوند متعال به پیامبر خود می فرماید:«وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى‏ انْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً»؛(اسراء:79)
و پاسى از شب را از خواب برخيز و نماز بخوان! اين براى تو است؛ اميد است پروردگارت تو را به مقامى در خور ستايش برانگيزد.
نکته: هر فرد با ايمانى كه خواهان درك معارف قرآن كريم و سلوك الى اللّه است. بايد قدرى از شب را به عبادت خداوند بپردازد.

Share