روزه مقبول در گرو تعاملات خوب خانوادگی

سید حسین سیدی
روزه رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم
چنانکه می دانیم باید شخص روزه دار، سعی کند اعمال و رفتارش با اعمال او هماهنگی داشته باشد. بدون شک هماهنگی اعمال و رفتار انسان با روزه ی او، ثمرات اجتماعی زیادی دارد.  
در این دوره سخت آخرزمانی، چه فرزندانی هستند که متاسفانه با پدر و مادر خود کدورت داشته و با آنها رفتار مناسبی ندارند، یا زوجینی هستند که با هم اختلاف دارند و از این قبیل مشکلات اجتماعی. روزه برای این است که در رفتارهای خود تجدید نظر کنیم. روزه فرصتیست تا بدیها را از خود دور کرده و خوبیها را جایگزین آن کنیم.

در حدیث داریم کسی که رفتارهای نامناسبی نسبت به والدین خود یا همسر خود دارد، روزه اش کامل نیست. امام صادق(علیه السلام) می فرماید: «لا صيام لامراة ناشزة حتي تتوب و لاصيام لولد عاق حتي يبر؛[۱] روزه ای نیست(روزه او کامل نیست) برای زني كه اطاعت شوهر نكرده تا اينكه توبه كند، و برای فرزندي كه نافرمان شده تا اينكه فرمانبردار شود.»
گرچه در این حدیث، به بانوان و فرزندان خطاب شده؛ اما مسلم است که باید والدین و مردها نیز وظایف خود را انجام دهند؛ وگرنه چه بسا روزه آنها تحت تاثیر رفتارهای سوء آنها قرار گرفته وخدای ناکرده ...

ان شاءالله که روزه داری ما سبب بهتر شدن روابط ما در خانه و به تبع آن در اجتماع شود.

 

پی نوشت:
۱ــ بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏۹۳،ص ۲۹۵.

Share