آموزش خیر خواهی از خدا در دعای افتتاح

سید حسین سیدی
دعای افتتاح

بسم الله الرحمن الرحیم
در ماه مبارک رمضان که ماه دعا است، ممکن است انسان دعا کند ولی برآورده نشود؛ انسان در این مواقع ممکن است اوقات خود را تلخ کند؛ در حالی که نمی داند دیر برآورده شدن آن دعا حکمتی داشته است.
یکی از دعاهایی که خواندنش در هر شب ماه رمضان وارد شده است، دعای افتتاح است. در فرازی از این دعا نسبت به خدا می خوانیم: «فإن أبطأ عني عتبت‏ بجهلي‏ عليك‏ و لعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور؛[۱] پس اگر(دعایم) دیر حاصل شود از روی جهلم گله مند شوم؛ در حالی که چه بسا به تاخیر افتادن آن، برایم خیر باشد؛ زیرا تو عاقبت کارها را می دانی.»
ممکن است انسان در شبهای قدرِ ماه رمضان دعا کند که صاحب اولاد شود، خانه دار یا ماشین دار شود و...ولی خبر ندارد که با برآورده شدن اینها چه مشکلاتی گریبانگیرش می شود.
هر چند به انسانی که آرزوی اولاد دارد، فهماندن اینکه؛ شاید اولاد نداشتن تو حکمتی دارد، بسیار مشکل است و نیز در مورد داشتن خانه و ماشین، و حتی در مواقعی به تنش تبدیل می شود، ولی واقعیت این است که خیلی از افراد پیرامون ما که روزی آرزوی اولاد، خانه و ماشین داشتند، حالا گرفتار مشکلات ناشی از آنها هستند، و اگر به قبل بازگردند در تصمیم خود تجدید نظر می کنند. انسان، دوستانی را می بیند که چنان گرفتار قسط خانه و مسائل ناشی از آن شدند که شاید آرزوی روزهای اجاره نشینی را داشته باشند.
خداوند همه مومنین روزه دار را توفیق دهد تا آنچه را خیر است، طلب کنند.
 

پی نوشت:
۱ــ تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)،ج‏۳، ص ۱۰۹.

Share