رمضان

https://www.ziaossalehin.ir/fa/my-Avatar

امام صادق (صلواتُ اللهِ و سلامُه عليهِ) : برآورد اعمال در شب نوزدهم [ماه رمضان] انجام مى‏ گيرد و تصويب آن در شب بيست ويكم و تنفيذ آن در شب بيست‏ و سوم .

http://www.ziaossalehin.ir/fa/Avatar

امیرالمومنین امام علی (علیه السلام) : خداوند روزه را واجب كرد تا به وسیله آن اخلاص خلق را بیازماید. حکمت ۲۵۲

کلید قبولی

پیام دعای روز سی ام ماه مبارک رمضان: کلید قبولی
----------------------------------------------

تهمت

پیام دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان: تهمت
----------------------------------------------

انجام نوافل

پیام دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان: انجام نوافل
----------------------------------------------

شب قدر

پیام دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان: فضیلت شب قدر​
----------------------------------------------

کسب رضای خدا

پیام دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان: کسب رضای خدا
----------------------------------------------