پیام دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان/ تهمت

تهمت

پیام دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان: تهمت
----------------------------------------------

«أللَّهُمَّ غَشِّنی فیهِ بِالرَحمَةِ وَ ارزُقنی فیهِ التَّوفیقَ وَ العِصمَةَ وَ طَهِّر قَلبی مِن غَیاهِبِ التُّهمَةِ یا رَحیماً بِعِبادِهِ المُؤمِنین»
خدايا! در اين روز مرا به رحمت خود بپوشان، توفيق وعصمت(طاعت) روزی‌ام کن و قلبم را از تیرگی‌های تهمت پاک ساز. ای مهربان بر بندگان مؤمن!

پیام های دعا:
۱. درخواست رحمت الهی
۲. درخواست توفيق ترک گناه
۳. پاکی قلب از تاريكی های تهمت
۴. شمول رحمت خاص خدا بر مؤمنان
 

Share