پیام دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان/ اطعام و پذیرایی

اطعام و پذیرایی

پیام دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان: اطعام و پذیرایی
----------------------------------------------

«أللَّهُمَّ ارزُقنی فیهِ رَحمَةَ الایتامِ وَ اِطعامَ الطَعامِ و اِفشاءَ السَّلامِ وَ صُحبَةَ الكِرامِ، بِطَولِكَ یا مَلجَاَ الآمِلین؛
خدايا! روزی ام گردان در اين روز، مهربانى به يتيمان، طعام دادن، آشکارا سلام كردن و هم نشينى با كريمان را. به فضل و كرمت، اى پناه آرزومندان!»

نکته؛
خواسته هایی که در دعاهای روز اول تا هفتم بیان شد، دربارۀ عبادت فردی بود و تقریباً هیچ درخواست اجتماعی بیان نشده است؛ ولی در دعای روز هشتم، به نیاز‌ها و عبادات اجتماعی و روابط انسان با دیگران توجه کرده و چهار نکته و پیام مهم را در ارتباط با مردم بیان کرده است:

پیام های دعا:
۱. نوازش یتیمان
۲. اطعام فقرا 
۳. سلام کردن آشکار
۴. دوستی و هم نشینی با کریمان.

Share