طبیعت درمانی

روز طبیعت

طبیعت درمانی

روش طبيعت درمانى نيروهاى شفابخش طبيعت را به عنوان مهم ترين عامل درمان بيمارى ها باور دارد. اين مكتب درمانى مى گويد درمان بيمارى (هر گونه بيمارى كه باشد) مستقيماً وابسته به عمل نيروى شفابخشى طبيعت موجود در بدن انسان است.

تاریخچه شکل گیری این روش چیست؟

بيمارى تنها يك پديده ناشناخته نامطلوب نيست كه پزشك از ابتداى پيدايش علايم ظاهرى آن بكوشد با استفاده از عوامل خارجى (داروها) آن را سركوب كند، بلكه بازتاب و نمايش كوشش بدن انسان براى بازسازى تعادل و توازن انرژى هاى درونى است كه آشفته و كم و زياد شده اند. بنابراين درمان بيمارى و بازيابى تندرستى، بى ترديد كار طبيعت است كه نيروهاى آن به تنهايى، يا با يارى داروهاى پزشكى و اصلاح روش زندگى، سرانجام تعادل انرژيايى بدن را بازسازى مى كنند.
اساس اين روش كشف و رفع ريشه مولد بيمارى است خواه چنان زمينه اى شيميايى باشد (كجروى در خوردن، نوشيدن، تنفس، دفع و غيره)، خواه مكانيكى باشد (حالات زيان آور رفتارى و سوءاستفاده از بدن به ويژه بدشكلى ستون فقرات، انقباض عضلات، مفاصل سخت يا خراب شده و غيره)، يا روانى - ذهنى باشد (نگرانى، افسردگى، وسواس، اسكيزوفرنيا و غيره) .آنچه او مى كوشد انجام دهد اصلاح كليّت وجود شخص بيمار و شيوه زندگى اوست نه سركوب كردن و رفع كردن علائم ظاهرى بيمارى او.

روش اجرا چگونه است؟

درمانگران طبيعت درمانى چون ديگر پزشكان از آزمايش هاى خون، ادرار، عكس بردارى با پرتو ايكس و غيره استفاده مى كنند. افزون بر آن ها، درمانگران طبيعت درمانى از روشى كه سوءاستفاده از بدن به ويژه بد نشستن، بد راه رفتن، بد ايستادن و غيره را مشخص و اصلاح مى كند نيز استفاده مى كنند. درمانگر طبيعت درمانى مى كوشد روشن كند وضعيت نامطلوب بيمارش نتيجه اين گونه سوءاستفاده ها هستند يا نه.
از زاویه دیگر پرداختن به اصلاح تغذيه بيمار نقطه آغاز هر كوشش درمانى به روش طبيعت درمانى است.
درمانگران طبيعت درمانى باور دارند كه بسيارى از دردها و ناراحتى ها و بيمارى ها مولود ذهن آشفته يا كج پندار هستند. نكته اصلى در اين نگرش اين است كه آزادسازى ذهن از فشارهاى روانى و تجربيات تلخ به بدن امكان مى دهد خود را بازسازى كند و نيروهاى طبيعى خود را به طور كامل در شفاى بيمارى ها به كار گيرد. چنين است كه درمانگران طبيعت درمانى با استفاده از همه عوامل و وسايل معقولى كه در دسترس دارند مى كوشند به بيمار كمك كنند شيوه زندگى خود را اصلاح كند و تعادل طبيعى آن را به آن بازگرداند.

اين روش چه کاربردی دارد؟

روش طبيعت درمانى نتايج خوبى در درمان بيمارى هاى زير نشان داده است: بيمارى هاى روده اى، گلو درد، ناراحتى ها و زخم و تورم جدار معده، برونشيت و ديگر ناراحتى هاى تنفسى، بواسير، انواع ناراحتى هاى دستگاه گوارش و جگر، دردهاى مهره اى و مفصلى، برخى انواع آرتروز و رماتيسم، سرماخوردگى، انواع عفونت هاى داخلى، انواع افسردگى ها، اختلالات عصبى - روانى، بيمارى هاى مولود كمبود ويتامين ها و مواد معدنى ضرورى، انواع سردردها و ديگر دردهاى ناشناخته، خستگى ها و ناتوانى هايى كه علل ناشناخته دارند، آبريزش بينى و حساسيت هاى مزمن، نقرس، فشار زياد خون، چربى زياد خون، چاقى و حتى بيمارى هاى خيلى خطرناك چون بيمارى قند و سل ريوى.

منبع : www.niksalehi.com الف

Share