کتاب/ مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان

کتاب/ مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان

 کتاب «مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان» در اوایل سال ۱۳۴۷، توسط آیت الله سیدعلی خامنه ای تالیف و ترجمه گشت و در تیر ماه همان سال نیز روانه بازار نشر شد. همان گونه که مؤلفِ محقق در مقدمه اشاره کرده اند، نسخه اصلی این کتاب «کفاح المسلمین فی تحریر الهند» نام دارد که توسط یکی از علمای دانشگاه الازهر به نام «عبدالمنعم النمر» نگاشته شده و محصول سیر و سیاحت او در هند و مشاهده محققانه کتابخانه ها و مراکز مبارزه در این کشور است؛ با این همه از آن رو که آیت الله خامنه ای در هنگام ترجمه این کتاب، یادداشت ها و پژوهش هایی را برای بارورتر کردن این ترجمه در اختیار داشته اند و به لحاظ اینکه اگر این نکات در پاورقی ذکر می شدند، موجب از هم گسیختگی و عدم توازن متن و حاشیه کتاب می شد، آنها را در متن کتاب گنجانده اند، به همین دلیل نام ایشان بر جلد این اثر، به عنوان مؤلف و مترجم ذکر شده است.

در تحلیل مکانت این اثر باید گفت که تاریخ تدوین و محتوای آن، بیش از هر چیز، نوعی سنخیت بین موضوع اثر و شرایط اجتماعی آن روز ایران را نشان می دهد که از جنبه تاریخی، درخور تأمل است. این کتاب حدود پنج سال پس از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و در شرایطی که گروه های مبارزی پدید آمده و برخی متلاشی و دستگیر شده بودند و برخی دیگر در تدارک بارورتر کردن فکر و برنامه خود برای آینده بودند، به رشته تحریر در آمده است. در این دوره بسیاری از گروه های مبارز در حال مطالعه در تاریخ نهضت اسلامی در سایر کشورها و مبارزات مسلمانان و تعاملات آنها با جنبش های ضد استعمار ی معاصر بودند. در واقع این اثر پاسخی به نیاز عناصر و جریانات مبارز برای مطالعه شیوه هایی بود که مسلمانان در شرایط گوناگون و کشورهای متفاوت برای مبارزه با استعمار در پیش گرفته بودند. اشارات مولف و مترجم اندیشمند در مقدمه کتاب نشان می دهد که این نکته مطمح نظر ایشان بوده است، هرچند سانسور مانع از بیان آن شده است. همان گونه که خود ایشان در مقدمه ذکر کرده اند، در نظر داشته اند بر این کتاب دیباچه ای مبسوط بنویسند، آن چنان که درخور موضوع کتاب است، اما ذکر کرده اند که شرایطی خاص، آن فسحت میدان را دریغ می دارد و بی مقدمگی این کتاب را ایجاب می کند.

------------------------------------
نام کتاب: مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان
نام اصلی کتاب: کفاح المسلمین فی تحریر الهند
مولف: عبد المنعم النمر
ترجمه و تالیفحضرت آیت الله سید علی خامنه ای
سال تالیف : ۱۳۴۷
سال چاپ : ۱۳۴۷
ناشر: چاپخانه خراسان

Share

کاربران عزیز! به دلیل امتناع از پرداخت حق و حقوق ضیاءالصالحین از سوی یکتانت لطفا روی تبلیغات یکتانت کلیک نکنید