ندای دل

✅ انسان باید معنای زندگی را بفهمد و معنی دار زندگی کند تا از پوچی برهد . برگشت به دین و فطرت
می تواند انسان را از بی حاصلی رهایی بخشد .
✅جان جان انسان فطرت اوست و اگر آدمی سری به خود زند می یابد که اصلی دارد که حق طلب است و خدا را می خواهد و اگر همه دنیا و شهواتش را به انسان بدهند او را راضی نکرده و هم چنان احساس شکست می کند .
✅ این بانگ حق طلبی و خدا خواهی همیشه در کوه دل آدمی بلند است اما بعضی آن قدر از وطن اصلی دور شده اند که آواز فراق دل به گوش آنان نمی رسد .
✅ این صدا در کوه دلها بانگ کیست؟
گَه پُرست از بانگ این کُه، گَه تهیست!
هر کجا هست او حکیمست اوستاد
بانگ او زین کوه دل خالی مباد [1]

منبع[1] :مثنوی معنوی-دفتر دوم- بخش ۲۶

انجمن‌ها: 
Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.