احکام، کارهایی که بر جنب حرام است

کارهای که بر جنب حرام است عبارتند از :
✅ مس خط قرآن و اسما و صفات مخصوص ذات باری تعالی و همچنین به احتیاط واجب نامهای انبیای اعظم و ائمه‌ی معصومین (ع) .
✅ ورود به مسجد الحرام و مسجد النبی (ص)، هر چند از یک در داخل و از در دیگر خارج شود .
✅ توقف در مساجد دیگر، ولی اگر از یک در وارد و از در دیگر خارج شود مانعی ندارد .
✅ گذاشتن چیزی در مسجد .
✅ خواندن خصوص آیات سجده از سوره هایی که سجده‌ی واجب دارند، ولی خواندن سایر آیات از این سوره‌ها اشکال ندارد .

منبع:اجوبه الاستفتائات حضرت آیت الله خامنه ای

انجمن‌ها: 
Share
کسب درآمد

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.