ضیاءالصالحین احکام، خون حیض | ضیاءالصالحین

احکام، خون حیض

انجمن‌ها: 

دیدن خون حیض ؟
✅ خونی که دختر قبل از اتمام نه سالگی می‌بیند حیض نیست، هر چند صفات حیض را داشته باشد .
✅ لکه‌هایی که زن بعد از یقین به پاک شدن می‌بیند، اگر خون نباشد حکم حیض را ندارد، و اگر خون باشد، هر چند به صورت لکه‌های زرد رنگ، و از ده روز تجاوز نکند، همه‌ی آن لکه‌ها محکوم به حیض است و تشخیص این موضوع به عهده‌ی زن است .

منبع:اجوبه الاستفتائات حضرت آیت الله خامنه ای

Share