ضیاءالصالحین مرام جاودانه | ضیاءالصالحین

مرام جاودانه

انجمن‌ها: 

علامه محمدرضاحکیمی

...در مدینه پیچید که دخترِ پیامبر می‌خواهد با مردم سخن بگوید؛
مردم در مسجدِ پیامبر و اطراف آن گرد آمدند؛
فاطمه در میان زنانِ مومن و محترم آل هاشم وارد مسجد شد؛
فاطمه مانند پیامبر گام بر می‌داشت و هنگامی که به سخن گفتن آغاز کرد گویی صدای پیامبر به گوش مردم می‌رسید؛

اگرچه فاطمه نتوانست علی را دوباره تا ستیغ بلند غدیر برآورد، لیکن توانست علی را از قبرِ ساختهِ سیاستِ سفیانی و بیزانسی بیرون آورد و در معبر تاریخ قرار دهد.
فاطمه چه گفت؟
قرآن
علی
عدالت
انسان
مدینه چه شد؟
سراپا لرزه و استماع
در آن روزها که علی(ع) نمی‌توانست دست به شمشیر ببرد، فاطمه(س) از سخن، شمشیری ساخت، آتش‌بیان و حق‌نشان که هم خونی ریخته نشد و هم حقیقت را تا ابد بر لوح زمان‌ها ثبت کرد.

Share