این روزها که می گذرد شادم / قیصر امین پور

انجمن‌ها: 

این روزها که می گذرد شادم / شاعر : قیصر امین پور

این روزها که می گذرد
شادم
این روزها که می گذرد
شادم
که می گذرد
این روزها
شادم
که می گذرد...

پدیدآورنده: 
Share