حکم شرعی دفن کافر در قبرستان مسلمانان طبق نظر آیت الله مکارم

انجمن‌ها: 

حکم شرعی دفن کافر در قبرستان مسلمانان طبق نظر آیت الله مکارم

در این نوشتار قصد داریم «حکم شرعی دفن کافر در قبرستان مسلمانان را طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی« برای شما عزیزان بیا کنیم. با ضیاءالصالحین همراه باشید.

حکم شرعی دفن کافر در قبرستان مسلمانان طبق نظر آیت الله مکارم

پرسش:

دفن کردن کافر در قبرستان مسلمانان چه حکمی دارد؟

پاسخ:

دفن کافر در قبرستان مسلمان جایز نیست بنا بر احتیاط واجب.

حکم شرعی دفن کافر در قبرستان مسلمانان طبق نظر آیت الله مکارم

 

Share