حکم شرعی پیدا شدن اسکلت مرده در حفاری طبق نظر آیت الله مکارم

انجمن‌ها: 

حکم شرعی پیدا شدن اسکلت مرده در حفاری طبق نظر آیت الله مکارم

در این نوشتار قصد داریم «حکم شرعی پیدا شدن اسکلت مرده در حفاری را طبق نظر آیت الله مکارم» برای شما عزیزان بیان کنیم. با ضیاءالصالحین همراه باشید.

حکم شرعی استخوان پیدا شده در حفاری طبق نظر آیت الله مکارم

پرسش:

اگر در هنگام حفر چاه آشپزخانه یا حمام به استخوان میّت برخورد گردد تکلیف چه می‌ باشد؟

پاسخ:

اگر به میّت برخورد کردید در جای دیگری چاه بکنید و اگر ممکن نیست در پارچه پیچیده و در قبرستان مسلمین خاک کنید.

حکم شرعی استخوان پیدا شده در حفاری طبق نظر آیت الله مکارم

Share