احکام شرعی درباره تاکسی اینترنتی

انجمن‌ها: 

احکام شرعی درباره تاکسی اینترنتی

حضرت آیت الله خامنه ای به استفتائی پیرامون «تاکسی اینترنتی» پاسخ گفتند که تقدیم حضور علاقه‌ مندان می گردد. با ما همراه باشید.

احکام شرعی درباره تاکسی اینترنتی

تاکسی اینترنتی

سؤال: اگر از تاکسی تلفنی یا اینترنتی درخواست خودرو کنم ولی به دلیل تأخیر بیش از حدّ (حدوداً نیم ساعت) از انجام کار منصرف شوم و قبل از رسیدن خودرو، محل انتظار را ترک کرده یا درخواست را لغو کنم، آیا دینی به عهده دارم؟

جواب: اگر قرار شما، حضور خودرو در مدت خاصی بوده است یا زمان متعارفی وجود دارد، در صورتی که از زمان مقرر یا متعارف تأخیر داشته است، ضامن نیستید.

احکام شرعی درباره تاکسی اینترنتی

پدیدآورنده: 
Share