احکام خنده و لبخند در نماز

انجمن‌ها: 

احکام خنده و لبخند در نماز

در این بخش، حکم شرعی خنده و لبخند در نماز را  طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی ارائه نموده ایم. با ضیاءالصالحین همراه باشید.

احکام خنده و لبخند در نماز

پرسش :

آیا خنده نماز را باطل می کند؟

پاسخ :

خنده عمدى و با صدا نماز را باطل مى‏ كند و همچنين خنده ‏اى كه در آن بى‏ اختيار باشد، امّا تبسم و لبخند نماز را باطل نمى‏ كند هرچند عمدى باشد و نيز خنده سهوى به گمان اين‏كه در حال نماز نيست موجب باطل شدن نماز نمى ‏شود.

احکام خنده و لبخند در نماز

Share