وارد شدن خلط به دهان هنگام نماز

انجمن‌ها: 

وارد شدن خلط به دهان هنگام نماز

در این نوشتار حکم شرعی وارد شدن خلط به دهان را هنگام نماز طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی برای شما عزیزان ارائه نموده ایم. با ضیاءالصالحین همراه باشید. 

وارد شدن خلط به دهان در هنگام نماز

پرسش :

اگر در نماز خلط و يا مخاط بينی و يا گلو به حلق يا دهان برسد چه بايد كرد خصوصا برای كسی كه به اين بيماری دچار است؟

پاسخ :

اگر به فضای دهان برسد خوردن آن خلاف احتیاط است ولی در موارد عسر و حرج مانعی ندارد البته بهتر است دستمالی به همراه خود داشته باشد و اخلاط را در آن بریزد. البته در مورد روزه دار، هر گاه در حین نماز اخلاط سر و سینه به دهان روزه دار وارد شود باید آن را خارج کند و اگر ممکن نبود نماز را بشکند (البته می تواند نیت نماز را به نماز مستحب تغییر داده و نماز را رها کند) و پس از خارج کردن اخلاط، نماز را اعاده نماید.

وارد شدن خلط به دهان در هنگام نماز

Share