چشم به راه

انجمن‌ها: 

یا بقیه الله!
چشمان اشکبارم را ببین که به راه آمدنت سفید شد و تو باز هم نیامدی.

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/358