شستشوی قلب

انجمن‌ها: 

فقط با مواعظ الهیه است که قلبتان شستشو پیدا میکند.
آیت الله حق شناس(ره)

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/459