گناه زبان

انجمن‌ها: 

پیامبر اکرم (ص):
أکثر خطایا ابن آدم فی لسانه.
بیشتر گناهان فرزند آدم از زبان اوست.
نهج الفصاحه: ح 440

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/675