ببینید | سخنان شهید سلیمانی با موضوع جام زهر

لیست
  • سخنان شهید سلیمانی با موضوع جام زهر
این جام زهر و این زهر جان اسلام را می گیرد، جان ایران را می گیرد…

ببینید | سخنان شهید سلیمانی با موضوع جام زهر

این جام زهر و این زهر جان اسلام را می گیرد، جان ایران را می گیرد…
آمریکا ۵۰ سال در کشور ما حاکم مطلق بوده، یک نشانی در این ۵۰ سال از عملکرد آمریکا به ما نشان بدهید...

ببینید | سخنان شهید سلیمانی با موضوع جام زهر

●مطالب مرتبط و پیشنهادی●
●ویژه نامه سردار دلها ، شهید حاج قاسم سلیمانی
●ویژه نامه الگوی ماندگار ۴ / شهید حاج قاسم سلیمانی
●بانک تصاویر سردار سلیمانی - ویژه نامه سیمای آسمانی
●ویژه نامه سردار آسمانی مداحی شهادت حاج قاسم سلیمانی

فایل: 
دانلود فایلاندازه
فایل دانلود فیلم سخنان شهید سلیمانی با موضوع جام زهر۱۳.۰۲ مگابایت
Share